Vi phạm công bố thông tin, hai nhà đầu tư bị phạt 110 triệu đồng

NDO -

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 15-10, cho biết, vừa xử phạt hành chính hai nhà đầu tư, tổng số tiền 110 triệu đồng, do các vi phạm: công bố thông tin không đúng thời hạn; giao dịch không thông báo theo quy định pháp luật.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Cụ thể, ngày 15-10, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 276/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex (địa chỉ trụ sở chính: Lầu 9 Tòa nhà B&L TOWER, số 119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), số tiền 50 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với việc lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (theo Thông báo số 449/2019/CV-HCNS ngày 11-12-2019 của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng là ngày 23-12-2019), Thông báo số 3230/TB-VSD ngày 13-12-2019 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Báo cáo tài chính riêng, tổng hợp quý IV-2019.

* Trước đó, ngày 14-10, UBCKNN ban hành Quyết định số 664/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với ông Đặng Việt Lê, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khang Minh Group, số tiền 60 triệu đồng do không thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát với chính thành viên đó hoặc với những người liên quan thành viên đó theo quy định pháp luật.

Từ 1-3-2018 đến 28-6-2019, ông Đặng Việt Lê, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khang Minh Group có các giao dịch tiền với Công ty TNHH Sản xuất gạch Khang Minh (nay là Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh - công ty do Công ty cổ phần Khang Minh Group nắm 100% vốn góp) nhưng không thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khang Minh Group về việc thực hiện các giao dịch với Công ty TNHH Sản xuất gạch Khang Minh theo quy định.