Vi phạm công bố thông tin, 2 cá nhân bị phạt 120 triệu đồng

NDO -

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra các quyết định phạt hành chính 2 nhà đầu tư cá nhân, với tổng số tiền 120 triệu đồng, do không công bố thông tin khi sở hữu 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, ông Lê Văn Thành (địa chỉ tại phòng 632 HUD Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội), bị phạt hành chính theo Quyết định số 547/QĐ-XPVPHC, số tiền 60 triệu đồng, do không công bố thông tin khi sở hữu 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Ngày 1/3/2019, ông Lê Văn Thành, chủ tài khoản số 003C114834 tại CTCP chứng khoán Sài Gòn, mua 829.900 cổ phiếu CTCP quốc tế Sơn Hà (mã chứng khoán: SHI), dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 3.784.012 cổ phiếu lên 4.613.912 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,45% lên đến 5,42% và trở thành cổ đông lớn của SHI.

Ngày 12/3/2019, ông Lê Văn Thành bán 1.276.090 cổ phiếu SHI, dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu giảm xuống còn 3.252.392 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu là 3,82% và không còn là cổ đông lớn của SHI.

Tuy nhiên, ông Lê Văn Thành không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của CTCP quốc tế Sơn Hà và khi không còn là cổ đông lớn.

* Cùng vi phạm về việc không công bố thông tin khi sở hữu 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn, bà Lê Thị Mai Hòa (địa chỉ tại tổ 10, số 7/7A, ngõ 34 Thanh Đàm, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị xử phạt hành chính số tiền 60 triệu đồng theo Quyết định số 548/QĐ-XPVPHC của UBCKNN.

Cụ thể, ngày 17/4/2019, bà Lê Thị Mai Hòa đã thực hiện giao dịch mua 40.000 cổ phiếu CTCP chứng khoán APG, mã chứng khoán: APG, dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 1.673.720 cổ phiếu lên 1.713.720 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,92% lên 5,04% và trở thành cổ đông lớn của CTCP chứng khoán APG.

Ngày 18/4/2019, bà Lê Thị Mai Hòa mua 25.590 cổ phiếu APG và đã bán 141.400 cổ phiếu APG dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu giảm xuống còn 1.597.910 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu là 4,7% và không còn là cổ đông lớn của CTCP chứng khoán APG.

Tuy nhiên, bà Lê Thị Mai Hòa không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của CTCP chứng khoán APG và khi không còn là cổ đông lớn.