Vi phạm công bố thông tin, 3 nhà đầu tư bị phạt 135 triệu đồng

NDO -

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia và 2 nhà đầu tư cá nhân với tổng số tiền phạt 135 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố thông tin theo quy định pháp luật; công bố thông tin sai hạn khi không còn là cổ đông lớn.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia, bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 310/QĐ-XPVPHC, số tiền 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) tài liệu: Công văn giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh năm 2020 so với năm 2019;

Công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của HSX tài liệu: Báo cáo kết quả phát hành (lập ngày 12/1/2021) về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động).

* Ông Đỗ Hoàng Phương bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 320/QĐ-XPVPHC, số tiền 25 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn.

Trước đó, ngày 24/9/2020, ông Đỗ Hoàng Phương, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex (mã chứng khoán: VTX) đã bán 1.641.952 cổ phiếu VTX, dẫn đến tỷ lệ nắm giữ giảm xuống từ 7,83% (1.641.952 cổ phiếu) còn 0 % (0 cổ phiếu) và không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex.

Tuy nhiên, đến ngày 12/10/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được công bố thông tin của ông Đỗ Hoàng Phương về việc không còn là cổ đông lớn.

* Cùng với vi phạm công bố thông tin không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn, bà Nguyễn Thị Thu Nga (địa chỉ tại 987 Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) cũng bị phạt hành chính số tiền 25 triệu đồng theo Quyết định số 305/QĐ-XPVPHC.

Cụ thể, ngày 19/3/2021, bà Nguyễn Thị Thu Nga đã bán 20.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (mã chứng khoán: ANT) dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch giảm xuống dưới ngưỡng 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của ANT (giảm từ 5,01% xuống 4,68%).

Tuy nhiên, ngày 15/4/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của bà Nga.