Vi phạm công bố thông tin, 2 nhà đầu tư bị phạt 195 triệu đồng

NDO -

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đã ra các quyết định phạt hành chính CTCP Dược Danapha và một cá nhân, với tổng số tiền 195 triệu đồng, do các vi phạm: quy định về thực hiện quyền, đăng ký, lưu ký chứng khoán...; công bố thông tin không đúng thời hạn; giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở GDCK công bố thông tin.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, CTCP Dược Danapha (địa chỉ tại 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 266/QĐ-XPVPHC, số tiền 85 triệu đồng do vi phạm quy định về thực hiện quyền, đăng ký, lưu ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Cụ thể, CTCP Dược Danapha không thực hiện chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/1/2021 và họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 18/4/2021.

Cùng với đó, Dược Danapha bị phạt 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Trước đó, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính quý IV/2019, quý III/2020; Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét; Báo cáo thường niên năm 2019; Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 bổ sung (Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2020); Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tổng số tiền Công ty cổ phần Dược Danapha bị phạt là 145 triệu đồng.

* Ông Vũ Tiến Dương (địa chỉ tại 62/273/3 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, TP Hồ Chí Minh), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 661/QĐ-XPVPHC, số tiền 50 triệu đồng vì giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin.

Cụ thể, theo công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, ông Vũ Tiến Dương - Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp dầu khí (mã chứng khoán: PET), được thực hiện giao dịch mua 200.000 cổ phiếu PET (tương ứng 2.000.000.000 đồng mệnh giá) từ ngày 22/1/2021 đến ngày 16/2/2021.

Tuy nhiên, ông Vũ Tiến Dương đã mua 90.000 cổ phiếu PET (tương ứng 900.000.000 đồng mệnh giá) vào ngày 20/1/2021.