Vi phạm công bố thông tin, một doanh nghiệp bị phạt 85 triệu đồng

NDO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa xử phạt hành chính đối với CTCP Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh với số tiền phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin, công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 2/2, đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh (địa chỉ trụ sở chính tại 215-217 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh), số tiền phạt 85 triệu đồng, do Công ty đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Báo cáo tài chính quý IV/2021 thay đổi từ 10% trở lên so với Báo cáo tài chính quý IV/2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021;

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu: Báo cáo tài chính quý II/2021, Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2021, Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 ngày 31/3/2022, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 ngày 15/4/2022.