(Ảnh minh họa)

Công bố thông tin sai lệnh, Công ty cổ phần Sữa Hà Nội bị phạt 200 triệu đồng

Ngày 28/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Sữa Hà Nội với số tiền phạt 200 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch; đồng thời, buộc Công ty hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với các thông tin đã công bố sai lệch.
(Ảnh minh họa)

Nhiều vi phạm, Vận tải Xăng dầu VIPCO bị phạt 150 triệu đồng

Ngày 24/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đã ra quyết định phạt hành chính với Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO, với tổng số tiền phạt 150 triệu đồng do các vi phạm: công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật; không bảo đảm cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
(Ảnh minh họa)

Vi phạm công bố thông tin, Tổng công ty Khí Việt Nam và Tư vấn thiết kế dầu khí bị phạt hơn 350 triệu đồng

Ngày 17/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền phải lên tới 355 triệu đồng đối với Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP và Tổng công ty Tư vấn thiết kế dầu khí - CTCP do các vi phạm: không công bố thông tin; công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.
(Ảnh minh họa)

Vi phạm công bố thông tin, CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An bị phạt hơn 200 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa thông báo, đã ra quyết định xử phạt hành chính, tổng số tiền phạt lên tới 210 triệu đồng, đối với CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An do các vi phạm: công bố thông tin sai lệch; công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
Vi phạm công bố thông tin, 2 doanh nghiệp bị xử phạt 270 triệu đồng

Vi phạm công bố thông tin, 2 doanh nghiệp bị xử phạt 270 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra các quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần VKC Holdings và Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc, với tổng số tiền phạt 270 triệu đồng do các vi phạm: công bố thông tin sai lệch; không công bố thông tin; công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định.
Công ty cổ phần Tập đoàn GCL bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Công ty cổ phần Tập đoàn GCL bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn GCL, số tiền 85 triệu đồng, do không công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với nhiều tài liệu: báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị công ty...
(Ảnh minh họa)

Vi phạm trong giao dịch và công bố thông tin, CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc bị phạt 225 triệu đồng

Ngày 16/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, với tổng sổ tiền phạt 225 triệu đồng do Công ty đã vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan…; không công bố thông tin theo quy định pháp luật.
(Ảnh minh họa)

Nhiều vi phạm, Quản lý quỹ Hợp Lực và Địa ốc Sài Gòn Thương Tín bị phạt hơn 400 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính CTCP Quản lý quỹ Hợp Lực và CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín với tổng số tiền 410 triệu đồng, do các vi phạm về pháp luật chứng khoán; vi phạm về công bố thông tin; không lưu giữ đầy đủ các tài liệu liên quan hoạt động của công ty;...
(Ảnh minh họa)

Vi phạm về hạn chế cho vay, Chứng khoán DSC bị phạt 175 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính CTCP Chứng khoán DSC số tiền 175 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế cho vay; đồng thời, một doanh nghiệp khác là CTCP Tổng công ty Công trình đường sắt bị phạt 100 triệu đồng, do không công bố thông tin theo quy định.
(Ảnh minh họa)

Nhiều vi phạm, CTCP Camimex Group bị phạt hơn 300 triệu đồng

Công ty Cổ phần Camimex Group vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt lên tới 310 triệu đồng do các vi phạm: công bố thông tin không đầy đủ; giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi được xác nhận kết quả; vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp...
Dược liệu Trung Ương 2 bị xử phạt vì không đăng ký giao dịch chứng khoán

Dược liệu Trung Ương 2 bị xử phạt vì không đăng ký giao dịch chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Dược liệu Trung Ương 2, tổng số tiền phạt 410 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán, công bố thông tin sai hạn. Cùng với đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm trong công bố thông tin.
CTCP Bất động sản Thế Kỷ bị phạt vì vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông

CTCP Bất động sản Thế Kỷ bị phạt vì vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cho biết, đã ra quyết định phạt hành chính Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ, với tổng số tiền phạt lên tới 185 triệu đồng do các vi phạm: công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định; vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan...
Vi phạm công bố thông tin, CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông bị phạt 210 triệu đồng

Vi phạm công bố thông tin, CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông bị phạt 210 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông với tổng số tiền 210 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố thông tin theo quy định; không công bố báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng...
(Ảnh minh họa)

Vi phạm công bố thông tin, 4 doanh nghiệp bị phạt 590 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt các quyết định xử phạt hành chính đối với 4 doanh nghiệp với tổng số tiền lên tới 590 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết; công bố thông tin không đúng thời hạn, sai lệch...
(Ảnh minh họa)

Nhiều vi phạm, 7 doanh nghiệp bị phạt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ra các quyết định xử phạt hành chính đối với 7 doanh nghiệp với tổng số tiền phạt lên tới 1,365 tỷ đồng, do các vi phạm: không công bố thông tin, công bố thông tin sai lệch, không đầy đủ; không báo cáo dự kiến giao dịch; không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán theo quy định;...
Ảnh minh hoạ.

Các Sở Giao dịch cam kết về tiến độ công bố thông tin giao dịch tự doanh

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sẽ công bố thông tin số liệu tự doanh của công ty chứng khoán ngay trong chiều nay (17/5). Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) do cần chuẩn bị về kỹ thuật, nên cần thêm thời gian, nhưng đang nỗ lực cao nhất để công bố sớm và chắc chắn sẽ công bố đúng thời hạn, trước ngày 23/5.

(Ảnh minh họa)

Nhiều vi phạm, sáu nhà đầu tư bị phạt hơn 460 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt hành chính 6 nhà đầu tư, gồm 4 doanh nghiệp và 2 cá nhân, với tổng số tiền phạt 465 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố, công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định; không đăng ký chào mua công khai trong giao dịch cổ phiếu;...

(Ảnh minh họa)

Hai công ty Louis Capital và Kính Đáp Cầu bị phạt hơn 200 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra các quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Louis Capital và Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu với tổng số tiền 205 triệu đồng, do các vi phạm: công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật; công bố thông tin sai lệch.