Ảnh minh họa.

Phạt gần 200 triệu đồng một doanh nghiệp vi phạm trong hoạt động và báo cáo

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh-CTCP vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính với tổng số tiền 190 triệu đồng do các vi phạm: công bố thông tin sai hạn về tình hình tài chính; không bảo đảm tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.
Ảnh minh họa.

Ba doanh nghiệp bị phạt gần 280 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Ba doanh nghiệp gồm CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn, CTCP Khoáng sản Sài Gòn-Quy Nhơn và CTCP Tập đoàn FLC vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính, với tổng mức tiền phạt 277,5 triệu đồng do các vi phạm: không công bố, công bố thông thông tin sai hạn nhiều tài liệu: báo cáo tài chính; tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu; tình hình quản trị công ty…
Ảnh minh họa.

Nhà đầu tư cá nhân bị phạt 575 triệu đồng do thao túng thị trường chứng khoán

Một nhà đầu tư cá nhân là ông Nguyễn Thanh Tùng vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính với mức phạt tiền lên tới 575 triệu đồng do hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Đồng thời, một tổ chức là CTCP Minh Hữu Liên cũng bị phạt hành chính với tổng số tiền 282,5 triệu đồng do các vi phạm: không công bố thông tin, công bố thông tin sai lệch...
Ảnh minh họa.

Không báo cáo tài chính, Đầu tư và Bất động sản Diên Vĩ bị phạt hơn 90 triệu đồng

Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Diên Vĩ vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính, mức phạt 92,5 triệu đồng, do không công bố, công bố thông tin sai hạn nhiều tài liệu: báo cáo tài chính, tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp…
Ảnh minh họa.

Chứng khoán HVS Việt Nam bị phạt hơn 200 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt hành chính Công ty cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam với mức phạt tiền 210 triệu đồng do các vi phạm: thay đổi địa chỉ trụ sở chính khi chưa được chấp thuận; không báo cáo phương án khắc phục về việc không đáp ứng duy trì điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán.
Ảnh minh họa.

Không báo cáo về tài chính và trái phiếu, Đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C bị phạt 85 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính CTCP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C, số tiền phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật nhiều tài liệu về tình hình tài chính và trái phiếu…
Ảnh minh họa.

Đầu tư và kinh doanh Địa ốc Mỹ Phú bị phạt hơn 90 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh Địa ốc Mỹ Phú, mức tiền phạt 92,5 triệu đồng, do không công bố thông tin, công bố thông tin sai hạn các tài liệu: báo cáo tài chính tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu…; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu…
Ảnh minh họa.

Phạt hơn 350 triệu đồng 4 doanh nghiệp vi phạm trong hoạt động và công bố thông tin

Bốn doanh nghiệp gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Saigon Glory, CTCP In Tổng hợp Bình Dương, CTCP Sovico và Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt 352,5 triệu đồng do các vi phạm: không công bố, công bố thông tin sai hạn về tình hình tài chính; không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.
Ảnh minh họa.

Hai doanh nghiệp bị phạt 170 triệu đồng vì không báo cáo tài chính

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 7/5, đã ra các quyết định xử phạt hành chính 2 doanh nghiệp là CTCP Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục và CTCP Năng lượng Bắc Phương, tổng mức tiền phạt 170 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố thông tin các tài liệu: tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu; báo cáo tài chính; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu…
Ảnh minh họa.

Vi phạm trong hoạt động và báo cáo, ba doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

Ba doanh nghiệp là CTCP Kỹ thuật Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam, CTCP BV Land và CTCP Đầu tư phát triển Gas đô thị vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính với tổng mức tiền phạt lên tới 627,5 triệu đồng do các vi phạm: không báo cáo khi trở thành cổ đông lớn; công bố thông tin sai hạn; vi phạm trong quy định giao dịch với cổ đông…; không bảo đảm số lượng thành viên Ban Kiểm soát…
Ảnh minh họa.

Đầu tư và Dịch vụ Đất xanh Miền Nam bị phạt hành chính vì không báo cáo tình tình tài chính

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 2/5, đã ra quyết định xử phạt hành chính CTCP Đầu tư và Dịch vụ Đất xanh Miền Nam, mức phạt tiền 85 triệu đồng, do không công bố thông tin các tài liệu: tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu; báo cáo tài chính; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu…
Ảnh minh họa.

Vi phạm trong giao dịch và báo cáo, 4 doanh nghiệp bị phạt 440 triệu đồng

Bốn doanh nghiệp là CTCP Phúc Long Vân, CTCP Phát triển Giáo dục iGARTEN, CTCP Ozen Health and Beauty và CTCP Seedcom vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra các quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền lên tới 440 triệu đồng do các vi phạm về công bố thông tin và thực hiện phân phối chứng khoán riêng lẻ không đúng quy định pháp luật.
Ảnh minh họa.

Vi phạm công bố thông tin, ba doanh nghiệp bị phạt hơn 260 triệu đồng

Ba doanh nghiệp là CTCP Thuận Đức, CTCP Thủy sản Việt Úc và Anh ngữ CTCP APAX vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt 262,5 triệu đồng do các vi phạm: không công bố, công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu; tình hình quản trị công ty; báo cáo tài chính; báo cáo hợp nhất; nghị quyết hội đồng quản trị...
Ảnh minh họa

Vi phạm trong giao dịch và báo cáo, 2 doanh nghiệp bị phạt hơn 530 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2 doanh nghiệp là CTCP Hóa chất Minh Đức và Công ty TNHH May thêu giày An Phước với tổng số tiền phạt lên tới 535 triệu đồng do các vi phạm: không công bố, công bố thông tin sai hạn; không đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định.
Ảnh minh họa.

Không báo cáo tình hình tài chính, Chứng khoán An Bình bị phạt 85 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính CTCP Chứng khoán An Bình, số tiền phạt 85 triệu đồng, do không công bố, công bố thông tin không đúng hạn đối với nhiều tài liệu: báo cáo tài chính; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu…
Ảnh minh họa.

Giao dịch “chui” cổ phiếu NDW, Thiết bị xử lý nước Setfil bị phạt hơn 500 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt hành chính CTCP Thiết bị xử lý nước Setfil với mức tiền phạt hơn 533 triệu đồng cùng đình chỉ thực hiện giao dịch chứng khoán trong 4 tháng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch đối với cổ phiếu NDW; đồng thời, một doanh nghiệp khác là CTCP Tân Thành Long An cũng bị xử phạt hơn 90 triệu đồng do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.
Ảnh minh họa

Vi phạm trong hoạt động và báo cáo, Chứng khoán Stanley Brothers và Đầu tư XNK Tổng hợp Đức Mai bị phạt 170 triệu đồng

Hai doanh nghiệp là CTCP Chứng khoán Stanley Brothers và Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu tổng hợp Đức Mai vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính với tổng mức phạt 170 triệu đồng do vi phạm quy định về mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng; không báo cáo, báo cáo sai hạn nhiều tài liệu như báo cáo tài chính, tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu...
Đầu tư An Đông và Đầu tư phát triển Phú Châu bị phạt 185 triệu đồng do không công bố thông tin liên quan trái phiếu

Đầu tư An Đông và Đầu tư phát triển Phú Châu bị phạt 185 triệu đồng do không công bố thông tin liên quan trái phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính số tiền 185 triệu đồng đối với 2 doanh nghiệp là CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông và CTCP Đầu tư phát triển Phú Châu do không công bố, công bố thông tin sai hạn nhiều tài liệu: báo cáo tài chính; tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu…; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành trái phiếu…; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu…
Ảnh minh họa.

Không công bố thông tin, Bách Hưng Vương và Osaka Garden bị phạt hơn 180 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra các quyết định xử phạt hành chính đối với CTCP Bách Hưng Vương và CTCP Osaka Garden, tổng số tiền phạt 185 triệu đồng do không công bố, công bố sai hạn nhiều tài liệu: báo cáo tài chính; tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu…; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành…; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu…
Ảnh minh họa.

Thêm 3 doanh nghiệp bị phạt gần 300 triệu đồng vì không báo cáo, báo cáo sai hạn

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra các quyết định xử phạt hành chính 3 doanh nghiệp là CTCP Đầu tư Sun Valley, CTCP Hoa Phú Thịnh và CTCP Hoàng Phú Vương, với tổng mức tiền phạt 277,5 triệu đồng do không báo cáo, báo cáo sai hạn nhiều tài liệu: báo cáo tài chính; tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu…; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành…; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu…
Ảnh minh họa.

Không báo cáo tình hình tài chính, ba doanh nghiệp bị phạt gần 280 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra các quyết định xử phạt hành chính 3 doanh nghiệp là CTCP Đại Phú Hòa, CTCP Thiết kế và Trang trí nội thất Norah và CTCP Đầu tư Quang Thuận, với tổng mức tiền phạt 277,5 triệu đồng do không báo cáo, báo cáo sai hạn nhiều tài liệu: báo cáo tài chính; tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu…; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành…; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu…
Ảnh minh họa.

Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương bị phạt 130 triệu đồng do báo cáo sai hạn, không đầy đủ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương với tổng mức phạt 130 triệu đồng, do các vi phạm công bố thông tin sai hạn, công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.
Ảnh minh họa.

Ba doanh nghiệp bị phạt hơn 600 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán và vi phạm trong báo cáo

Ba doanh nghiệp là CTCP Đầu tư xây dựng và Công nghệ Tiến Trung, CTCP Khoáng sản và Cơ khí và CTCP Giải pháp thương mại A BA vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính với mức tiền phạt 632,5 triệu đồng do các vi phạm: không công bố thông tin, công bố thông tin sai hạn, không đầy đủ nội dung; không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Ảnh minh họa.

Thêm 4 doanh nghiệp bị phạt 665 triệu đồng do vi phạm trong hoạt động và báo cáo

Bốn doanh nghiệp, gồm CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, CTCP Chứng khoán Hòa Bình, CTCP Sapphire Coast và CTCP Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt hành chính với tổng số tiền phạt 665 triệu đồng do các vi phạm quy định về mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng; không bảo đảm các thông tin trong hồ sơ chào bán; không báo cáo, báo cáo sai hạn...
Ảnh minh họa.

Không báo cáo, 9 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 800 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính 9 doanh nghiệp với tổng số tiền phạt 832,5 triệu đồng do không công bố thông tin, công bố thông tin không đúng thời hạn nhiều tài liệu: báo cáo tài chính; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp; tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu...
Ảnh minh họa.

Địa ốc Sacom và Đầu tư và Xây dựng Vina2 bị phạt 185 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra các quyết định phạt hành chính CTCP Địa ốc Sacom và CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 với tổng số tiền phạt 185 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin đối với các tài liệu: báo tài chính, báo cáo định kỳ; tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp...
Ảnh minh họa.

Không công bố tình hình tài chính, hai doanh nghiệp bị phạt gần 180 triệu đồng

Hai doanh nghiệp là CTCP Đầu tư AFG Đà Nẵng và CTCP Công nghiệp năng lượng Ninh Thuận vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt 177,5 triệu đồng do vi phạm quy định về công bố thông tin các tài liệu: báo cáo tài chính; tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu...