Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone, Chứng khoán APG bị xử phạt 255 triệu đồng

NDO - Ngày 17/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ra các quyết định xử phạt hành chính CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone và CTCP Chứng khoán APG, với tổng số tiền phạt 255 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố thông tin, công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật; không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan hoạt động của công ty.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (địa chỉ trụ sở chính tại tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), bị xử phạt theo Quyết định số 18/QĐ-XPVPHC, số tiền 100 triệu đồng, vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) và của Công ty các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/09/2021/NQ-HĐQT về việc sử dụng tài sản bên thứ 3 (liên quan đến ông Lã Quý Hiển – thành viên Hội đồng quản trị) làm tài sản bảo đảm vay tại ngân hàng; Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022; công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trên trang thông tin điện tử của HSX và của Công ty Báo cáo thường niên năm 2021.

Cùng với đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone bị phạt tiền 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công ty công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật, cụ thể: tại Báo cáo tài chính riêng năm 2020, năm 2021 đã kiểm toán, Công ty không thuyết minh về các bên liên quan với Công ty, giao dịch với các bên liên quan của người nội bộ Công ty, giao dịch với công ty con của Công ty; Báo cáo quản trị Công ty năm 2020, năm 2021 có nội dung không đầy đủ theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tổng số tiền phạt đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone là 170 triệu đồng.

* Công ty cổ phần Chứng khoán APG (địa chỉ tại tầng 5, tòa nhà Grand Building, 32 Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 23/QĐ-XPHC, số tiền 85 triệu đồng, do không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan hoạt động của công ty từ ngày 22/8/2018 đến ngày 27/11/2020.