(Ảnh minh họa)

Nhiều vi phạm, Công ty cổ phần Chứng khoán APG bị phạt 985 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán APG với tổng số tiền phạt lên tới 985 triệu đồng do các vi phạm: thông tin không chính xác; không báo cáo thông tin; không lưu giữ tài liệu; báo cáo có nội dung sai lệch; vi phạm quy định về hạn chế cho vay; sử dụng tiền thu được không đúng với phương án đã được thông qua.
(Ảnh minh họa)

Vi phạm trong giao dịch và công bố thông tin, CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc bị phạt 225 triệu đồng

Ngày 16/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, với tổng sổ tiền phạt 225 triệu đồng do Công ty đã vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan…; không công bố thông tin theo quy định pháp luật.
(Ảnh minh họa)

CTCP Thương mại và Dịch vụ Cổng Vàng bị phạt do vi phạm quy định giao dịch với cổ đông

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt hành chính CTCP Thương mại và Dịch vụ Cổng Vàng với số tiền 195 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông; báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
(Ảnh minh họa)

Quản lý quỹ Pavo Capital bị xử phạt vì vi phạm trong hoạt động chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt hành chính Công ty cổ phần Quản lý quỹ Pavo Capital với tổng số tiền 145 triệu đồng do các vi phạm: không tách biệt về nhân sự giữa hoạt động đầu tư tài chính của công ty và hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán; không ban hành đầy đủ các quy trình nội bộ, quy trình nghiệp vụ phù hợp...
(Ảnh minh họa)

Công ty TNHH quản lý quỹ Eastspring Investments bị xử phạt 210 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn quản lý quỹ Eastspring Investments, tổng số tiền 210 triệu đồng, do vi phạm quy định về hạn chế đối với nhân viên làm việc tại công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; không báo cáo theo quy định pháp luật.
Đoàn kiểm tra Liên ngành kiểm tra tại điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

Điện Biên: Xử phạt hành chính 26 điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên, cho biết, vừa qua, Đoàn kiểm tra liên ngành, gồm: Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên đã tiến hành kiểm tra 28 điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn huyện Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ.
(Ảnh minh họa)

Vi phạm về hạn chế cho vay, Chứng khoán DSC bị phạt 175 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính CTCP Chứng khoán DSC số tiền 175 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế cho vay; đồng thời, một doanh nghiệp khác là CTCP Tổng công ty Công trình đường sắt bị phạt 100 triệu đồng, do không công bố thông tin theo quy định.
(Ảnh minh họa)

Nhiều vi phạm, CTCP Camimex Group bị phạt hơn 300 triệu đồng

Công ty Cổ phần Camimex Group vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt lên tới 310 triệu đồng do các vi phạm: công bố thông tin không đầy đủ; giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi được xác nhận kết quả; vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp...
(Ảnh minh họa)

Chuyển trụ sở khi chưa được chấp thuận, Công ty Quản lý quỹ Hợp Lực bị phạt 125 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 125 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực do vi phạm: Thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty quản lý quỹ khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.
(Ảnh minh họa)

Công ty chứng khoán VPS bị phạt vì vi phạm trong giao dịch ký quỹ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính, tổng cộng 185 triệu đồng, đối với Công ty cổ phần chứng khoán VPS vì các vi phạm: cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng; bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ.
Vi phạm công bố thông tin, CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông bị phạt 210 triệu đồng

Vi phạm công bố thông tin, CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông bị phạt 210 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông với tổng số tiền 210 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố thông tin theo quy định; không công bố báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng...
(Ảnh minh họa)

Vi phạm công bố thông tin, 4 doanh nghiệp bị phạt 590 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt các quyết định xử phạt hành chính đối với 4 doanh nghiệp với tổng số tiền lên tới 590 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết; công bố thông tin không đúng thời hạn, sai lệch...
(Ảnh minh họa)

Nhiều vi phạm, 7 doanh nghiệp bị phạt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ra các quyết định xử phạt hành chính đối với 7 doanh nghiệp với tổng số tiền phạt lên tới 1,365 tỷ đồng, do các vi phạm: không công bố thông tin, công bố thông tin sai lệch, không đầy đủ; không báo cáo dự kiến giao dịch; không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán theo quy định;...
(Ảnh minh họa)

Không đăng ký giao dịch chứng khoán, Dược Bảo Châu bị phạt 350 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định phạt hành chính đối với CTCP Tập đoàn Dược Bảo Châu số tiền 350 triệu đồng, do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán. Một doanh nghiệp khác là CTCP Cấp nước Điện Biên cũng bị phạt 80 triệu đồng do chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhưng không đăng ký.
(Ảnh minh họa)

Nhiều vi phạm, Simco Sông Đà và Phân bón Miền Nam bị phạt 270 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 Công ty cổ phần Simco Sông Đà và Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam, tổng số tiền phạt lên tới 270 triệu đồng, do các vi phạm: công bố thông tin không đầy đủ; vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp; không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

(Ảnh minh họa)

Giao dịch không báo cáo, một nhà đầu tư bị phạt gần 165 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định phạt hành chính một nhà đầu tư cá nhân là ông Trần Việt Đức với số tiền lên tới gần 165 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu CDC; đồng thời, ông Đức bị đình chỉ giao dịch chứng khoán trong 3 tháng.