Vi phạm công bố thông tin, Tập đoàn Thành Nam bị phạt 120 triệu đồng

NDO - Ngày 16/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam, với tổng số tiền phạt 120 triệu đồng, do công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam (địa chỉ trụ sở chính tại tầng 3, tháp A tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị phạt hành chính theo Quyết định số 16/QĐ-XPHC, số tiền 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và trên trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu:

Bản cung cấp thông tin của người nội bộ ngày 5/7/2021, 3/1/2022, 17/1/2022, 6/10/2022, 28/2/2022; Văn bản giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021; Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03A/2022/BB-HĐQT-TNI ngày 3/1/2022 về việc thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ và ban hành quy chế, phê duyệt quy trình kiểm toán nội bộ kèm Nghị quyết HĐQT số 03A/2022/NQ-HĐQT-TNI ngày 3/1/2022 kèm Quy chế kiểm toán nội bộ; Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 2/6/2022; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101515686 đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 3/8/2022; Nghị quyết HĐQT số 19/2021/NQ-HĐQT-TNI ngày 9/4/2021;

Nghị quyết HĐQT số 19/2022/NQ-HĐQT-TNI ngày 10/8/2022 về việc nhận chuyển nhượng bất động sản và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết nhận chuyển nhượng bất động sản; Nghị quyết HĐQT số 18/2022/NQ-HĐQT-TNI ngày 21/9/2022 thông qua việc thu hồi nguồn vốn đầu tư bất động sản không đạt hiệu quả tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng; Nghị quyết HĐQT số 11A/2021/NQ-HĐQT-TNI ngày 04/7/2021 và số 01A/2022/NQ-HĐQT-TNI ngày 03/01/2022 về việc thông qua chủ trương giao dịch mua bán hàng hóa với Công ty cổ phần Thép Sài Gòn;

Đồng thời, Cổ phần Tập đoàn Thành Nam bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công ty công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2020 và năm 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và năm 2021, 6 tháng đầu năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 có nội dung chưa đầy đủ.

Tổng số tiền phạt đối với Cổ phần Tập đoàn Thành Nam là 120 triệu đồng.