Quang cảnh hội nghị.

Văn phòng Trung ương Đảng tăng cường hoạt động hợp tác với Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào

Ngày 12/4, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác năm 2021, triển khai hoạt động năm 2022 giữa Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Đồng chí Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng các cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng.

Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục đổi mới, sáng tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao

Ngày 29/12, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới dự và phát biểu chỉ đạo; đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương chủ trì hội nghị.

Ra mắt Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII nhiệm kỳ 2018-2023.

Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Ngày 14-6, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số 993-CV/VPTW gửi các cơ quan thông tấn, báo, đài về việc công bố Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn nghị quyết.