Thường trực Ban Bí thư giao ban công tác với các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương

NDO - Ngày 10/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì giao ban công tác quý II với các ban Đảng, 4 văn phòng, các đảng ủy, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương.
0:00 / 0:00
0:00
Hội nghị giao ban công tác quý II/2024 các ban đảng, văn phòng, đảng ủy khối, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và một số cơ quan Trung ương. (Ảnh: TTXVN)
Hội nghị giao ban công tác quý II/2024 các ban đảng, văn phòng, đảng ủy khối, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và một số cơ quan Trung ương. (Ảnh: TTXVN)

Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo tình hình, kết quả công tác nổi bật quý II và 6 tháng đầu năm 2024. Cụ thể: Kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm ổn định, bảo đảm các cân đối vĩ mô. GDP quý I tăng 6,93%, 6 tháng tăng 6,42% là kết quả rất tích cực trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế của khu vực và thế giới ở mức thấp, có nhiều rủi ro, bất ổn.

Tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự ổn định; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, góp phần nâng cao vai trò, vị thế đất nước. An sinh xã hội được quan tâm, đời sống người dân được cải thiện (đã thực hiện việc tăng mức lương cơ sở; phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát”…).

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đồng bộ, kịp thời. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội đã kịp thời kiện toàn nhiều nhân sự, trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt. Các Tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng hoạt động tích cực. Cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, đạt kết quả quan trọng.

Đại biểu tham dự hội nghị trao đổi làm rõ hơn kết quả công tác đã đạt được, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, hội nghị thống nhất: Tình hình thế giới, trong nước bên cạnh thời cơ, thuận lợi cũng còn nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng lớn đến mọi lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế-xã hội.

Các ban Đảng, 4 văn phòng, các đảng ủy, cơ quan, đoàn thể Trung ương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tăng cường phối hợp trong tham mưu, đề xuất, giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm; tập trung vào những đề án khó, phức tạp, đề án có nguy cơ chậm tiến độ.

Trước hết, cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình làm việc năm 2024 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chuẩn bị chu đáo, bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề án, nội dung trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội; khẩn trương, tích cực chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; điều chỉnh kịp thời chính sách trước các tình huống phát sinh; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường phòng, chống cháy, nổ, tai nạn giao thông, thiên tai, dịch bệnh.

Các ban Đảng, 4 văn phòng, các đảng ủy, cơ quan, đoàn thể Trung ương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tích cực đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra, xác minh, điều tra, truy tố, xét xử, các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các nội dung liên quan đến chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp.

Thúc đẩy triển khai hiệu quả các kết luận của Bộ Chính trị về tăng cường quan hệ với các đối tác, Chương trình đối ngoại 6 tháng cuối năm 2024 của lãnh đạo chủ chốt. Bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng pháp luật.

Đẩy mạnh đấu tranh, xử lý thông tin xấu, độc; chủ động phát hiện, ngăn chặn thủ đoạn xuyên tạc về tự do tín ngưỡng, tôn giáo, gây rối an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.