Người dân xếp hàng chờ bốc số thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Bình Phước tăng cường nhân lực giải quyết hồ sơ cho người dân

Trong những tháng gần đây, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước có nhiều biến động kéo theo nhu cầu tách thửa và các thủ tục liên quan đến đất đai gia tăng. Đặc biệt, tại huyện Chơn Thành đã xảy ra tình trạng người dân phải chờ từ lúc 5 giờ sáng để xếp hàng bốc số thứ tự thực hiện các thủ tục liên quan.