Văn hóa, đạo đức, pháp lý của nội dung truyền thông số trên mạng xã hội

NDO -

Sáng 31/5, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Văn hóa, đạo đức, pháp lý của nội dung truyền thông số trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay”. 

0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Đến dự hội thảo, có đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, ban tuyên giáo một số tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Tại hội thảo, các ý kiến và hơn 90 tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia và các nhà báo từ nhiều góc độ đã tập trung phân tích, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, thực trạng về văn hóa, đạo đức, pháp lý của nội dung truyền thông số trên mạng xã hội ở Việt Nam; đánh giá ưu điểm, hạn chế; đưa ra những giải pháp và khuyến nghị xây dựng văn hóa, đạo đức, bảo đảm tuân thủ pháp lý của nội dung truyền thông số trên mạng xã hội ở nước ta trong thời gian tới.

Hội thảo cũng làm rõ những vấn đề cấp bách trong công tác quản lý, lãnh đạo của cả hệ thống chính trị đối với truyền thông số trên mạng xã hội cũng như những ảnh hưởng của truyền thông số đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng công an nhân dân, nhằm xây dựng và thực hiện tốt các giải pháp, góp phần bảo đảm giá trị văn hóa, đạo đức, nâng cao nhận thức pháp luật trong nội dung truyền thông số trên mạng xã hội, tiến đến xây dựng con người có nhân cách và môi trường văn hóa lành mạnh, trở thành nguồn lực vững chắc, to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.