Kết quả thư bạn đọc:

UBND tỉnh Lạng Sơn thông tin về quá trình xử lý đơn của bà Dương Thị Lan

NDO - Báo Nhân Dân nhận được công văn số 493/BC-UBND ngày 2/11/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn thông tin về quá trình xử lý, giải quyết, trả lời đơn thư của bà Dương Thị Lan về việc tranh chấp việc quyền sử dụng đất. Theo đó, các nội dung đề nghị của bà Dương Thị Lan đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan kiểm tra, rà soát và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
0:00 / 0:00
0:00
UBND tỉnh Lạng Sơn thông tin về quá trình xử lý đơn của bà Dương Thị Lan

Báo Nhân Dân nhận được công văn số 493/BC-UBND ngày 2/11/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn thông tin về quá trình xử lý, giải quyết, trả lời đơn thư của bà Dương Thị Lan về việc tranh chấp việc quyền sử dụng đất. Nội dung chính như sau:

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhận được văn bản của Báo Nhân Dân về việc chuyển nội dung đơn thư của bà Dương Thị Lan, trú tại tổ 5, khối 8, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, với nội dung liên quan đến việc UBND thành phố Lạng Sơn ban hành Văn bản số 466/UBND-TNMT ngày 14/3/2022 về việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc đăng ký thửa đất số 93, diện tích 1.235m2 đăng ký năm 1989 đứng tên ông Nguyễn Văn Thể.

Theo bà Lan, thông tin, tài liệu cung cấp không có thật, đăng ký khống, ngụy tạo chứng cứ để cung cấp cho cơ quan Tòa án làm căn cứ giải quyết tranh chấp giữa gia đình bà Lan với gia đình ông Thể là không đúng quy định, ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình bà.

Sau khi kiểm tra, rà soát kết quả xử lý, giải quyết vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn thông tin như sau:

Ngày 23/9/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 2170/STNMT-TTr trả lời, hướng dẫn, giải thích đối với đơn đề nghị của bà Dương Thị Lan, theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường đã trả lời từng nội dung đề nghị của bà Lan, với các nội dung:

Việc đo đạc lập bản đồ thửa đất số 93, tờ bản đồ số 01 bản đồ giải thửa 299, xã Đông Kinh được thực hiện theo Chỉ thị số 299/TTg ngày 10/11/1980 về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký ruộng đất trong cả nước, Quyết định số 56/ĐKTK ngày 5/11/1981 của Tổng cục Quản lý ruộng đất về việc ban hành Quy định về thủ tục đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước.

UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ là đơn vị tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài liệu nêu trên phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai.

Về đề nghị cung cấp giấy tờ: UBND thành phố đã cung cấp cho bà Lan các tài liệu có trong hồ sơ địa chính do cơ quan chuyên môn đang lưu trữ liên quan đến thửa đất số 93, tờ số 01 bản đồ giải thửa 299 đo vẽ năm 1989, diện tích 1.235m2 (đóng dấu treo của UBND thành phố) kèm theo Công văn số 466/UBND-TNMT ngày 14/3/2022.

Đối với giấy tờ mua bán viết tay của ông Thể, cũng như của các cá nhân không thông qua cơ quan quản lý nhà nước, nên không được lưu trữ tại các cơ quan quản lý nhà nước.

Việc đề nghị làm rõ UBND thành phố cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan Tòa án: Theo yêu cầu của Tòa án nhân dân trong quá trình xem xét, giải quyết vụ việc, UBND thành phố có trách nhiệm cung cấp cho Tòa án nhân dân toàn bộ hồ sơ địa chính đang quản lý để cơ quan Tòa án xem xét, giải quyết vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Như vậy, các nội dung đề nghị của bà Dương Thị Lan đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan kiểm tra, rà soát và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng cung cấp thông tin kết quả giải quyết vụ việc của bà Dương Thị Lan để Báo Nhân Dân trả lời bạn đọc.