UBND quận Hà Đông trả lời đơn của ông Hoàng Đức Hiện

NDO - Báo Nhân Dân nhận được Văn bản số 2204/UBND-QLĐT của UBND quận Hà Đông (TP Hà Nội) trả lời đơn của ông Hoàng Đức Hiện, đại diện Ban quản trị chung cư 19T1 (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông).
0:00 / 0:00
0:00

Nội dung đơn của ông Hiện kiến nghị chủ đầu tư chung cư 19T1 Kiến Hưng là Công ty Cổ phần Vinaconex 21 có nhiều sai phạm trong quản lý, vận hành tòa nhà; tự ý điều chỉnh kết cấu; không tiến hành sửa chữa các hạng mục xuống cấp; không bàn giao quỹ bảo trì…

Về việc này, UBND quận Hà Đông có ý kiến như sau: Ngày 16/1/2023, UBND quận đã nhận được đơn kiến nghị của ông Hoàng Đức Hiện, đại diện ban quản trị chung cư 19T1 Kiến Hưng. UBND quận đã giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp các phòng, ban chuyên môn, UBND phường Kiến Hưng nghiên cứu, xem xét giải quyết.

Ngày 10/2/2023, UBND quận ban hành Văn bản số 247/UBND-QLĐT về việc giải quyết đơn của ông Hoàng Đức Hiện. Ngày 2/3/2023, UBND quận ban hành Văn bản số 425/UBND-QLĐT về việc bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tại một số chung cư trên địa bàn, trong đó có tòa 19T1 Kiến Hưng. Ngày 28/4/2023, UBND quận ban hành Văn bản số 991/UBND-QLĐT về việc giải quyết các mâu thuẫn tại chung cư 19T1 và yêu cầu chủ đầu tư bàn giao một phần kinh phí bảo trì trước ngày 30/5/2023.

Ngày 6/7/2023, Đoàn thanh tra liên ngành của quận được thành lập tại Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 13/4/2023, kiểm tra thực tế tại nhà chung cư 19T1 để giải quyết vướng mắc, khó khăn giữa ban quản trị và chủ đầu tư.

Ngày 10/8/2023, Đoàn giám sát của TP Hà Nội đã thực hiện khảo sát, làm việc với ban quản trị, chính quyền địa phương và ghi nhận các vướng mắc, mâu thuẫn tại chung cư 19T1. Sau đó, UBND quận đã có Báo cáo số 471/BC-UBND ngày 9/8/2023 gửi Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố.

Ngày 31/7/2023, UBND quận ban hành Văn bản số 1965/UBND-BTCD giao UBND phường Kiến Hưng chủ trì phối hợp các đơn vị nắm bắt, đôn đốc việc thực hiện bàn giao của chủ đầu tư và công tác tiếp nhận của ban quản trị đồng thời xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình quản lý, sử dụng nhà chung cư theo thẩm quyền.

Cho đến nay, chủ đầu tư đã bàn giao 3,5 tỷ đồng/7,5 tỷ đồng (quỹ bảo trì) và công tác bàn giao diện tích chung, riêng như đã cam kết sau các buổi đối thoại. Thời gian tới, UBND quận tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND phường Kiến Hưng làm việc với chủ đầu tư và ban quản trị để giải quyết dứt điểm các vướng mắc tại chung cư 19T1 Kiến Hưng.