Từ ngày 25/6, mở đăng ký thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến đầu cấp

Thứ Năm, 23-06-2022, 18:37
Ảnh minh họa. (Ảnh: DUY LINH)

Cổng tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 của Hà Nội sẽ được mở từ ngày 25/6 để cha mẹ học sinh đăng ký thử nghiệm cho con.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, năm học 2022-2023, Sở tiếp tục áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 thông qua cổng điện tử hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, tại địa chỉ: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn. 

Hệ thống tuyển sinh trực tuyến sẽ vận hành thử nghiệm từ 0 giờ ngày 25/6 đến 24 giờ ngày 27/6 để phụ huynh thử nghiệm, tập dượt đăng ký tuyển sinh cho con.

Phụ huynh lưu ý vào theo các khung giờ, đăng ký tuyển sinh theo hướng dẫn. Cụ thể, từ 0 giờ ngày 25/6 đến 24 giờ ngày 25/6 vận hành thử nghiệm đăng ký tuyển sinh vào lớp 1; từ 0 giờ ngày 26/6 đến 24 giờ ngày 26/6 vận hành thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non; từ 0 giờ ngày 27/6 đến 24 giờ ngày 27/6, vận hành thử nghiệm đăng ký tuyển sinh vào lớp 6. 

Sau ngày 27/6, hệ thống sẽ hủy toàn bộ dữ liệu đăng ký thử nghiệm. Kết quả tuyển sinh năm học 2022-2023 chỉ được chấp nhận trong thời gian đăng ký chính thức sau đó, là từ ngày 1 đến 9/7.

LÊ HÀ