Hơn 358 nghìn thí sinh thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Chủ Nhật, 05-09-2021, 18:52
Thí sinh nghe tư vấn tuyển sinh tại gian tư vấn của Trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên (chụp ngày 11/4). Ảnh: Thúy Quỳnh

17 giờ ngày 5/9, các thí sinh trên cả nước đã kết thúc việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, thí sinh cũng kết thúc điều chỉnh sai sót liên quan đến ưu tiên đối tượng, khu vực…

Theo số liệu ban đầu của Bộ Giáo dục - Đào tạo, tổng số thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ý xét tuyển trên cả nước là 358.659, chiếm tỷ lệ 45,09% so với số thí sinh đăng ký xét tuyển (795.353 thí sinh). Trong đó, các địa phương có số thí sinh điều chỉnh nguyện vọng nhiều là: TP Hồ Chí Minh với 36.173 thí sinh chiếm tỷ lệ 42,85% so với số thí sinh đăng ký xét tuyển; Hà Nội với 49.045 chiếm tỷ lệ 56,14% so với số thí sinh đăng ký xét tuyển.

Theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục – Đào tạo, các sở giáo dục - đào tạo và các điểm thu nhận hồ sơ sẽ hoàn thành cập nhật điều chỉnh những sai sót của thí sinh (nếu có) vào cơ sở dữ liệu của cổng thông tin tuyển sinh của Bộ trước 17 giờ ngày 7/9.

Các cơ sở đào tạo thực hiện quy trình xét tuyển theo quy chế tuyển sinh từ ngày 13/9  đến 17 giờ ngày 15/9 và công bố kết quả trúng tuyển trước 17 giờ ngày 16/9. Các thí sinh trúng tuyển sẽ phải xác nhận nhập học đợt 1 trước 17 giờ ngày 26/9 (tính theo dấu bưu điện).

Các cơ sở đào tạo xét tuyển các đợt bổ sung dự kiến từ ngày 3/10. Khi xét tuyển bổ sung, các cơ sở đào tạo phải công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 15 ngày so với ngày xét tuyển… 

Xuân Kỳ