Tuyên Quang triển khai nhiều biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

NDO - Trước diễn biến phức tạp về thời tiết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy rừng; theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết trên địa bàn tỉnh để dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ và nhân dân xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang diễn tập phương án chữa cháy rừng.
Cán bộ và nhân dân xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang diễn tập phương án chữa cháy rừng.

Văn bản nêu rõ, Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm thông tin cấp dự báo cháy rừng rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng; chỉ đạo tổ chức kiểm tra, xác minh ngay các điểm nghi cháy rừng.

Đồng thời, Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo các Hạt kiểm lâm kiểm tra, hướng dẫn các chủ rừng là tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp xã; lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của các chủ rừng trong việc xây dựng và thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; Tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại các trạm, chốt để tiếp nhận và xử lý thông tin.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã và các chủ rừng trên địa bàn rà soát các khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao để điều chỉnh, bổ sung kịp thời vào phương án phòng cháy, chữa cháy rừng sát với tình hình thực tế của từng xã.

Kiện toàn các ban chỉ đạo, tổ đội bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; khi cháy rừng xảy ra phải huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời ngăn chặn và hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Tỉnh Tuyên Quang có gần 450.000ha đất lâm nghiệp, chiếm 76% diện tích tự nhiên, trong đó diện tích rừng trồng hơn 192.800ha. Nhờ chủ động trong việc phòng, chống cháy rừng nên trong nhiều năm qua, trên địa bàn tỉnh chưa để xảy ra vụ cháy rừng nghiêm trọng nào.

Hằng năm, tỉnh phấn đấu trồng mới hơn 10.000ha rừng. Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng giúp nâng cao đời sống của người trồng rừng và tạo động lực để Tuyên Quang trở thành một trong những tỉnh điển hình về phát triển lâm nghiệp bền vững.