Tuyên Quang coi trọng công tác tuyên truyền miệng

Năm 2023, toàn tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện được 26.245 buổi tuyên truyền miệng cho 2,2 triệu lượt cán bộ, đảng viên. Các thôn, bản, tổ dân phố tổ chức được hơn 12.440 buổi tuyên truyền với hơn một triệu lượt đại diện hộ gia đình tham dự; qua đó, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ các cơ quan tỉnh Tuyên Quang giúp dân làm đường giao thông.
Cán bộ các cơ quan tỉnh Tuyên Quang giúp dân làm đường giao thông.

Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang có 3.912 báo cáo viên, tuyên truyền viên; trong đó có năm báo cáo viên cấp Trung ương, 31 báo cáo viên cấp tỉnh, 205 báo cáo viên cấp huyện, 3.671 tuyên truyền viên. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Trung ương, của tỉnh.

Theo đó, đội ngũ báo cáo viên được tổ chức chặt chẽ, có hệ thống từ tỉnh đến cơ sở, thường xuyên được rà soát, bổ sung, kiện toàn, được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền. Từ đó chất lượng thông tin được tăng cường theo hướng nâng cao tính thời sự, tính tư tưởng, tính thiết thực, hướng mạnh về cơ sở.

Nội dung thông tin tại các hội nghị được lựa chọn kỹ lưỡng, bảo đảm thiết thực, kịp thời, phù hợp đối tượng người nghe. Bên cạnh đó, lượng thông tin trên mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng rất lớn, người dân theo đó cũng được tiếp cận nguồn tin rất phong phú, đa dạng.

Để công tác tuyên truyền miệng hiệu quả, người báo cáo viên ngoài việc bám sát sự định hướng của cấp ủy và Ban Tuyên giáo các cấp, còn cần chủ động nghiên cứu tài liệu, xác định đối tượng để lựa chọn phương thức tuyên truyền phù hợp. Do vậy, công tác tuyên truyền miệng có vai trò quan trọng trong việc tập hợp, khơi dậy sức dân chung tay thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Công tác tuyên truyền miệng được thực hiện qua nhiều kênh như thông qua các đợt học tập, quán triệt nghị quyết; thông tin thời sự, họp dân, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; hoạt động hòa giải ở cơ sở, các hoạt động tuyên truyền văn hóa văn nghệ…

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang Đỗ Hồng Thanh cho biết: Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy ban hành nhiều văn bản định hướng các hoạt động thông tin, tuyên truyền; cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Thông qua hoạt động tuyên truyền miệng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân để tham mưu với cấp ủy giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh tại cơ sở, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Sau hai năm triển khai thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh Tuyên Quang đã có 4.519 hộ nghèo được hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí huy động hơn 568 tỷ đồng, đạt hơn 118% kế hoạch đề ra của cả giai đoạn...

Để có được kết quả này có sự đóng góp rất tích cực của công tác tuyên truyền miệng đã phát huy được vai trò trách nhiệm của người có uy tín trong dòng họ; khơi dậy tình làng nghĩa xóm, "lá lành đùm lá rách" của cộng đồng dân cư để người góp công, người góp của chung tay xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Là một trong những cán bộ năng nổ ở cơ sở, nhiều năm liền làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, ông Nguyễn Phi Phượng, Tổ trưởng Tổ dân phố Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương cho biết, năm 2023, ông đã cùng với cán bộ tổ dân phố vận động nhân dân đóng góp, ủng hộ được hơn 320 triệu đồng làm lại sân nhà văn hóa tổ với diện tích 1.000m2, lắp 11 bóng điện cao áp chiếu sáng, làm ba sân bóng chuyền hơi, một sân cầu lông, bảo đảm các hoạt động văn hóa thể thao cho nhân dân.

Thời gian tới, để phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác tuyên truyền, hoạt động của báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong thực thi pháp luật; triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề nhân dân quan tâm; kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Cùng với đó, chú trọng tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ; duy trì và nâng cao chất lượng các hội nghị báo cáo viên, tăng cường tính thuyết phục của công tác tuyên truyền miệng để tuyên truyền được đúng, trúng, hay, thực hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền của Đảng.