Tuổi trẻ cả nước khởi động đợt sinh hoạt chính trị thực hiện Kết luận 21

NDO -

Tối 15/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”, mở đầu đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong tuổi trẻ cả nước với định dạng nghệ thuật tổng hòa, khắc họa thực trạng lý tưởng, lẽ sống, khát vọng của các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu ý kiến tại chương trình.
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu ý kiến tại chương trình.

Đến dự chương trình, có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể.

“Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên” được triển khai nhằm thực hiện Kết luận số 21 của Đảng, cụ thể hóa công tác giáo dục thanh niên tự rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, trở thành công dân có ích cho xã hội, nêu cao khát vọng cống hiến đến Đảng, Tổ quốc, nhân dân.

Với mục tiêu thể hiện dòng chảy lẽ sống, khát vọng, thành tựu và cả những hạn chế của tuổi trẻ xuyên suốt chiều dài lịch sử đất nước, chương trình chia thành 2 phần: khẳng định lẽ sống, khát vọng của các thế hệ thanh niên Việt Nam qua những biểu hiện cao đẹp; hành động cụ thể của tuổi trẻ trong nỗ lực trở thành những con người mới với đạo đức cách mạng vững vàng, quyết tâm quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

Tuổi trẻ cả nước khởi động đợt sinh hoạt chính trị thực hiện Kết luận 21 -0

Các đồng chí Nhị Lê, Nguyễn Ngân đại diện những thế hệ nhà báo cách mạng chia sẻ về khát vọng, lý tưởng thanh niên tại chương trình.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: qua 30 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển, việc triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một trong những bài học kinh nghiệm quý báu hàng đầu.

Thẳng thắn chỉ ra một số mặt hạn chế trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời nhấn mạnh những yêu cầu về chuyển biến tích cực, đột phá trong tình hình mới gắn với các vấn đề vừa được bổ sung, mục tiêu cụ thể trong Kết luận 21 của Đảng, đồng chí đánh giá cao Trung ương Đoàn đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch thực hiện, triển khai có hiệu quả Kết luận 21, đặc biệt là sáng kiến tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, tổ chức Đoàn tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đoàn viên gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, nhất là người đứng đầu.

Bên cạnh đó, đề cao trách nhiệm nêu gương, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ Đoàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở, cán bộ Đoàn, người đứng đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, Đoàn, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các biểu hiện tiêu cực ngay từ khi mới phát sinh, ngay từ cơ sở; phát huy vai trò của Đoàn trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.