Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu ý kiến tại chương trình.

Tuổi trẻ cả nước khởi động đợt sinh hoạt chính trị thực hiện Kết luận 21

Tối 15/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”, mở đầu đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong tuổi trẻ cả nước với định dạng nghệ thuật tổng hòa, khắc họa thực trạng lý tưởng, lẽ sống, khát vọng của các thế hệ thanh niên Việt Nam.