Thượng tướng, PGS, TS. Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an đọc tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: Thành Đạt)

Đảng ủy Công an Trung ương tăng cường giáo dục cán bộ, chiến sĩ rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, phát huy truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu tham luận của Thượng tướng, PGS, TS. Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an tại hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì, phối hợp Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân đồng tổ chức diễn ra tại Hà Nội, ngày 12/5.

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại Hội báo toàn quốc năm 2022. (Ảnh NGỌC CHÂU)

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các cơ quan báo chí

LTS-Hôm nay 12/5, hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì, phối hợp Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân đồng tổ chức diễn ra tại Hà Nội.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu ý kiến tại chương trình.

Tuổi trẻ cả nước khởi động đợt sinh hoạt chính trị thực hiện Kết luận 21

Tối 15/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”, mở đầu đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong tuổi trẻ cả nước với định dạng nghệ thuật tổng hòa, khắc họa thực trạng lý tưởng, lẽ sống, khát vọng của các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Chủ nghĩa cá nhân - khởi nguồn của sự suy thoái, tham nhũng

Chủ nghĩa cá nhân - khởi nguồn của sự suy thoái, tham nhũng

"Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực... bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân”, “kiên quyết đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong toàn Đảng” là thông điệp mạnh mẽ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trung ương lần thứ tư, khóa XIII, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong vấn đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng.