Các chuyên đề dành cho trọng tài tiếp tục là nội dung quan trọng trong chương trình tập huấn đầu mùa giải các giải chuyên nghiệp quốc gia 2021. (Ảnh: VFF)

VFF đặt trọng tâm công tác trọng tài, giám sát trọng tài

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) phối hợp tổ chức chương trình tập huấn dành cho các giám sát, trọng tài, điều phối viên và cán bộ truyền thông làm nhiệm vụ tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2021.