Trình Quốc hội thông qua 6 luật và 1 nghị quyết vào tháng 5/2023

NDO -

Trong phiên làm việc đầu giờ chiều 13/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 với 462 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 92,77% tổng số đại biểu Quốc hội.

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. (Ảnh: LINH KHOA)
Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. (Ảnh: LINH KHOA)

Theo Nghị quyết, Quốc hội đồng ý điều chỉnh thời gian trình đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) từ chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ ba (diễn ra tháng 5/2022) sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ tư (tháng 10/2022) và Kỳ họp thứ năm (tháng 5/2023), thông qua tại Kỳ họp thứ sáu (tháng 10/2023).

Trình Quốc hội thông qua 6 luật và 1 nghị quyết vào tháng 5/2023 -0Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. (Ảnh: KHOA NGUYÊN)

Về thay đổi nêu trên, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng dẫn Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết cho biết: có nhiều ý kiến đại biểu đề nghị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Tiếp thu, tán thành ý kiến của các đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, đây là dự án Luật quan trọng, cấp thiết, cần khẩn trương xây dựng, ban hành nhằm kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về đất đai, bảo đảm quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan tập trung nghiên cứu, sớm hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi), trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến theo đúng tiến độ. Trường hợp dự án Luật được chuẩn bị tốt, ý kiến đại biểu Quốc hội đồng thuận cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét đẩy nhanh hơn tiến độ thông qua Luật.

Trình Quốc hội thông qua 6 luật và 1 nghị quyết vào tháng 5/2023 -0Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng. (Ảnh: NGUYÊN LINH)

Bên cạnh đó, cũng theo Nghị quyết, Quốc hội cũng đồng ý bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ tư (tháng 10/2022) theo quy trình tại 1 kỳ họp dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Quốc hội quyết định: tại Kỳ họp thứ năm (tháng 5/2023) trình Quốc hội thông qua 6 luật, 1 nghị quyết, gồm: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Tại Kỳ họp thứ thứ ba (hiện đang diễn ra), có 6 dự án luật được trình Quốc hội cho ý kiến, gồm: Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 2); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ sáu (tháng 10/2023), Quốc hội sẽ thông qua 6 luật: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV