Trà Vinh tiếp tục nâng cao giá trị tư tưởng, giáo dục trong sáng tạo văn học, nghệ thuật

NDO - Chiều 17/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học, nghệ thuật nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.
Đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học, nghệ thuật nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Theo Tỉnh ủy Trà Vinh, tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 31/10/2008 thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết trong toàn Đảng bộ và phổ biến, tuyên truyền cho hơn 98% cán bộ, đảng viên, hơn 80% hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội; phối hợp tổ chức tốt việc học tập, quán triệt trong đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh.

Trà Vinh tiếp tục nâng cao giá trị tư tưởng, giáo dục trong sáng tạo văn học, nghệ thuật ảnh 1

Múa trống Sa dăm là điệu múa dân gian độc đáo của đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh.

Thực tế cho thấy, hoạt động văn học, nghệ thuật tỉnh Trà Vinh đã dần khẳng định vị thế, uy tín trong khu vực, cả nước với nhiều tác phẩm đạt giải cao trong các cuộc thi, liên hoan, triển lãm trong và ngoài nước.

Công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc trong tỉnh được quan tâm, nhiều hiện vật văn hóa, nghệ thuật được trưng bày tại nhà bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh.

Tỉnh đã triển khai thực hiện đề án bảo tồn nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ; đề án bảo tồn nghệ thuật sân khấu Dù kê của đồng bào Khmer.

Trà Vinh tiếp tục nâng cao giá trị tư tưởng, giáo dục trong sáng tạo văn học, nghệ thuật ảnh 2

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học, nghệ thuật nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Tại Hội nghị, đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Trà Vinh đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, văn bản của Trung ương, của tỉnh về văn học, nghệ thuật.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Lâm Minh Đằng cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh huy động các nguồn lực đầu tư thiết chế văn hóa, trùng tu những công trình văn hóa, nghệ thuật nổi bật; cùng với đó, tiếp tục nâng cao giá trị tư tưởng, giáo dục trong sáng tạo văn học, nghệ thuật, làm phong phú thêm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Dịp này, 24 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học, nghệ thuật của tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tặng bằng khen.