Trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Can, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa)

NDO - Báo Nhân Dân nhận được công văn số 56/UBND ngày 3/5/2024 của UBND xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, thông tin về việc nội dung đơn thư bạn đọc Nguyễn Văn Can, địa chỉ tại thôn Gia Lương, xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa do Báo Nhân Dân chuyển đến.
0:00 / 0:00
0:00
Trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Can, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa)

Sau khi tiếp nhận công văn của Báo Nhân Dân, UBND xã Triệu Lộc đã giao công chức chuyên môn xác định, kiểm tra hồ sơ có liên quan, kết quả như sau: Đối với thửa đất mua từ năm 1992, qua kiểm tra, xác minh cho thấy thửa đất này có nguồn gốc thuộc đất của trung đoàn 112, Binh chủng đặc công. Sau khi đơn vị thanh lý bàn giao cho Tỉnh đội thì gia đình ông Nguyễn Văn Quấn có mua lại 2 gian nhà ngói của đơn vị thuộc tỉnh đội Thanh Hóa vào năm 1992.

Năm 2019, UBND huyện Hậu Lộc có cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CR 131466 Số vào sổ CH 01866 cấp ngày 8/11/2019.Vị trí này tương ứng với thửa đất số 28 tờ bản đồ số 24 diện tích 1552m2 trong đó đất ở 200m2 đất CLN 1352m2 bản đồ địa chính xã Triệu Lộc đo đạc năm 2003 đứng tên ông Nguyễn Văn Quấn và bà Lê Thị Lữ (bố mẹ đẻ ông Can). Thửa đất này là bố của ông Can mua, không phải đất ông Can mua năm 1992.

Thửa thứ 2 mua năm 2011, qua kiểm tra hồ sơ địa chính, thửa đất thứ 2 này là đất vườn tại thửa số 27 tờ bản đồ số 24 diện tích 500m2 loại đất vườn bản đồ địa chính xã Triệu Lộc đo đạc năm 2003, đứng tên trong hồ sơ địa chính ông Nguyễn Văn Quấn và bà Lê Thị Lữ. Năm 2011, UBND xã thu tiền đất trái thẩm quyền là 30 triệu đồng, phiếu thu mang tên ông Nguyễn Văn Can thôn Phú Lương xã Triệu Lộc. (UBND xã thời kỳ trước thu).

UBND xã đã lập tờ trình đề nghị UBND huyện xem xét cấp GCN QSDĐ cho các hộ trong đó có gia đình ông Nguyễn Văn Can. Căn cứ Quyết định 4544/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND huyện Hậu Lộc về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận QSD đất có thu tiền sử dụng đất, Quyết định 732/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của UBND huyện Hậu Lộc về việc phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân xã Triệu Lộc, số tiền hộ ông Nguyễn Văn Can phải nộp là 70 triệu đồng, hộ đã có giấy chứng minh nộp tiền sử dụng đất năm 2011 số tiền 30 triệu đồng, nên được trừ vào số tiền phải nộp, số tiền phải nộp là 40 triệu đồng. UBND huyện Hậu Lộc xét thấy hộ thuộc diện hộ nghèo nên giảm 50% số tiền sử dụng đất là 20 triệu đồng. Tuy đã được UBND huyện Hậu Lộc miễn 50% tiền sử dụng đất nhưng ông vẫn không đồng ý, không nộp tiền và tiếp tục kiến nghị, yêu cầu nhà nước miễn giảm 100% tiền sử dụng đất.

Để giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công dân, UBND huyện Hậu Lộc đã hủy Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 và các quyết định liên quan để thực hiện việc rà soát lại. Căn cứ Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, thửa đất 27 tờ bản đồ số 24 của hộ ông Nguyễn Văn Can nằm trong vị trí quy hoạch dịch vụ du lịch và đường giao thông (Đông Tây 1 Lương xá Phong Mục).

Đối với con đường lên xuống đất lâm nghiệp, ông Can phản ánh năm 1992, ông Can được giao 7 sào đất lâm nghiệp, có đường lên xuống, nhưng đến năm 1996, UBND xã Triệu Sơn giao đất cho các hộ dân phía dưới để trồng mía lấn chiếm đường đi lại của gia đình ông Can, ảnh hưởng tới việc canh tác và phòng cháy chữa cháy. Trên cơ sở rà soát hồ sơ quản lý đất đai, biên bản xác định nguồn gốc đất, bản đồ 299 đo vẽ năm 1980, bản đồ địa chính đo vẽ năm 2003, tại tờ bản đồ số 24 đều không thể hiện đường đi.

Trước năm 1992, vị trí thuộc kho đạn của Trung đoàn 112, tỉnh đội Thanh Hóa và có đường mòn lên kho đạn phục vụ đi lại cho quân sự. Sau khi kho đạn chuyển vị trí, tỉnh đội Thanh Hóa bàn giao đất cho địa phương. Đến năm 1996, UBND xã Triệu Lộc tiến hành giao đất trồng rừng cho nhân dân để trồng mía, trong đó có hộ ông Nguyễn Văn Can diện tích 3500m2, khi giao đất cho nhân dân thì đường mòn trên đã giao vào diện tích cho các hộ sản xuất vì không còn nhu cầu sử dụng. Đến năm 2000, UBND xã Triệu Lộc tiến hành giao đất ở cho các hộ và sử dụng ổn định đến nay.