Trả hai tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vào tháng 1

NDO -

Trong tháng 1, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của hai tháng 1 và 2 năm 2021 vào cùng kỳ chi trả.

Chi trả lương hưu tại nhà trong dịch Covid-19 ở TP Hồ Chí Minh (Ảnh minh họa).
Chi trả lương hưu tại nhà trong dịch Covid-19 ở TP Hồ Chí Minh (Ảnh minh họa).

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, để tạo điều kiện cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH vui Tết cổ truyền Tân Sửu, BHXH Việt Nam cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1, tháng 2 năm 2021 cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 năm 2021.

BHXH tỉnh căn cứ kế hoạch cấp kinh phí của BHXH Việt Nam và thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021, xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của tháng 1, tháng 2 năm 2021 vào cùng kỳ chi trả tháng 1 năm 2021.

Thông báo cho cơ quan Bưu điện kế hoạch chi trả, yêu cầu cơ quan Bưu điện thông báo cho người hưởng biết trong kỳ chi trả theo lịch tháng 1 năm 2021 sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của hai tháng.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan BHXH xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của tháng 1, tháng 2 năm 2021 trong kỳ chi trả tháng 1 năm 2021.

Thông báo cho người hưởng biết lịch chi trả hai tháng lương hưu, trợ cấp BHXH. Đồng thời, tổ chức chi trả cho người hưởng đầy đủ, kịp thời, đúng kế hoạch và bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết.

Tổng số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng hiện nay là khoảng 3,2 triệu người. Trong đó, việc chi trả bằng tiền mặt áp dụng với gần 2,5 triệu người; chi trả qua tài khoản cá nhân cho hơn 700 nghìn người.