Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh thay đổi mẫu hóa đơn tiền điện

Theo Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ ngày 1/7/2022, đơn vị sẽ áp dụng mẫu hóa đơn tiền điện mới đối với các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố. 

Mẫu hóa đơn điện tử mới của ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh.
Mẫu hóa đơn điện tử mới của ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là thay đổi được thực hiện theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính.

Theo đó, mẫu hóa đơn giá trị gia tăng tiền điện đã được Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký với cơ quan thuế sẽ bao gồm 2 phần: Phần thể hiện của hóa đơn giá trị gia tăng tiền điện và bảng kê chi tiết hóa đơn tiền điện. 

Hóa đơn và bảng kê đều thực hiện theo hình thức điện tử. Phần thể hiện của hóa đơn tiền điện điện tử sẽ liệt kê chi tiết các mục: Tên hàng hóa; Đơn vị tính; Số lượng; Đơn giá; Thành tiền.

Bảng kê chi tiết sẽ liệt kê đầy đủ các thông số về tình hình sử dụng điện của khách hàng và chi tiết tổng số tiền thanh toán.

Bên cạnh đó, để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hình thức giao tiếp, chăm sóc khách hàng và tạo thêm tiện ích, thuận lợi hơn cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố, từ ngày 1/8/2022, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuyển sang hình thức nhắn tin các thông báo về dịch vụ điện qua ứng dụng điện tử như: Email/Zalo/ứng dụng (App) EVNHCMC CSKH và sẽ ngưng nhắn tin SMS. Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thông tin, thông báo của ngành điện trên các ứng dụng điện tử đã đăng ký với ngành điện Thành phố như: Email/Zalo/App EVNHCMC CSKH.

Để được phục vụ và hỗ trợ thêm thông tin, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 1900545454 hoặc Email: cskh@hcmpc.com.vn, hoặc ứng dụng (App) EVNHCMC CSKH, hoặc fanpage. https://www.facebook.com/evnhcmc1900545454.