Gần 400 người ở Yên Bái tham gia hiến máu tình nguyện

Thứ Sáu, 10-07-2020, 14:29
Cán bộ văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái tham gia hiến máu tình nguyện.

Ngày 10- 7, tại Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tổ chức chương trình “Ngày hội hiến máu tình nguyện” trong đoàn viên công nhân, viên chức lao động năm 2020.

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại tỉnh Yên Bái có bước phát triển, số người tham gia hiến máu tình nguyện và số đơn vị máu tiếp nhận được năm sau cao hơn năm trước.

Năm 2019 duy trì 18 Câu lạc bộ tuyên truyền vận động, hiến máu tình nguyện với tổng số 646 thành viên, có 5.500 người tham gia đăng ký hiến máu, thu được 2.904 đơn vị máu, đạt 101% kế hoạch. Sáu tháng đầu năm 2020, có 4.000 người tham gia đăng ký hiến máu, số máu thu được 1.836 đơn vị, đạt 61,2% kế hoạch năm.

Tại chương trình “Ngày hội hiến máu tình nguyện”, đã có gần 400 người đại diện hơn 44 nghìn đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong tỉnh tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu Hồng hè 2020”, góp phần đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu, điều trị cho người bệnh tại các cơ sở y tế.

THANH SƠN