Tháng 4/2022, giảm 32 vụ tai nạn giao thông nhưng tăng 74 người chết

Thứ Năm, 28-04-2022, 10:30
Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại TP Thanh Hóa, ngày 27/3/2022 làm hai người chết. (Ảnh: MAI LUẬN)

Trong tháng 4/2022, toàn quốc xảy ra 1.046 vụ tai nạn giao thông, làm chết 600 người và làm bị thương 690 người. So với tháng cùng kỳ năm 2021 giảm 32 vụ tai nạn giao thông (-2,97%), tăng 74 người chết (14,07%), giảm 62 người bị thương (-8,24%). 

Cụ thể, theo báo cáo ngày 28/4 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong tháng 4/2022 (tính từ ngày 15/3/2022 đến ngày 14/4/2022), đường bộ xảy ra 1.036 vụ, làm chết 592 người, bị thương 689 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 35 vụ (-3,27%), tăng 71 người chết (13,63%), giảm 62 người bị thương (-8,26%). 

Đường sắt xảy ra 7 vụ, làm chết 5 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 3 vụ (75%), tăng 1 người chết (25%), tăng 1 người bị thương (1/0).

Đường thuỷ xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người, bị thương không. So với cùng kỳ năm trước giảm 1 vụ (-33,33%), tăng 1 người chết (100%), giảm 1 người bị thương (-100%).

Lĩnh vực hàng hải xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 1 vụ (1/0), tăng 1 người chết (1/0), số người bị thương không thay đổi (0/0).

Cũng theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 4 tháng đầu năm 2022, toàn quốc xảy ra 3.808 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.276 người, bị thương 2.431 người.

So với 4 tháng đầu năm 2021, số vụ tai nạn giao thông giảm 694 vụ (-15,42%), tăng 7 người người chết (0,31%), giảm 801 người bị thương (-24,78%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 3.767 vụ tai nạng giao thông, làm chết 2.222 người, bị thương 2.423 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 690 vụ (-15,48%), giảm 9 người chết (-0,4%), giảm 801 người bị thương (-24,84%).

Đường sắt xảy ra 25 vụ, làm chết 16 người, bị thương 7 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 1 vụ (4,17%), giảm 4 người chết (-20%), số người bị thương không thay đổi (7/7).

Đường thuỷ xảy ra 14 vụ, làm chết 27 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ  năm trước giảm 3 vụ (-17,65%), tăng 16 người chết (145,45%), số người bị thương không thay đổi (1/1).

Lĩnh vực hàng hải xảy ra 2 vụ, làm chết và mất tích 11 người. So với cùng kỳ giảm 2 vụ (-50%), tăng 4 người chết và mất tích (57,14%), số người bị thương không thay đổi (0/0).

BÔNG MAI