Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú được tồn tại đến hết năm 2022

Thứ Sáu, 13-11-2020, 15:48
Đại biểu Quốc hội "bấm nút" biểu quyết.

Theo Luật Cư trú (sửa đổi) mới được thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2021, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Chiều 13-11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật Cư trú (sửa đổi).

Với 449/455 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm 93,15% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Cư trú (sửa đổi) gồm bảy Chương, 38 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2021.

Về điều kiện đăng ký tạm trú, Luật mới quy định công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

Thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần. Công dân không được đăng ký tạm trú mới vào chỗ ở thuộc các địa điểm không được đăng ký thường trú mới theo quy định.

Đáng chú ý, Luật mới quy định Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú được tồn tại đến hết năm 2022 -0
Ảnh minh họa: Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú được "tồn tại" đến hết năm 2022.

Trường hợp thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

Giải trình về việc Luật quy định kéo dài thời hạn có giá trị của Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, khi các Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú hoàn thành việc xây dựng, vận hành thông suốt và các cơ quan, tổ chức, địa phương đã thực hiện tốt việc kết nối, liên thông để bảo đảm chỉ cần sử dụng số định danh cá nhân là có thể xác định được thông tin nhân thân, thông tin về nơi cư trú của công dân thì khi đó Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sẽ tự chấm dứt vai trò ngay cả khi chưa đến thời hạn 31-12-2022.

Việc quy định như trên cũng nhằm tránh làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, thêm phiền phức cho người dân, tạo áp lực lớn cho các cơ quan quản lý, đăng ký cư trú tại thời điểm Luật mới có hiệu lực thi hành.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
TRỊNH DŨNG