Ảnh hưởng đối với trẻ em trong cuộc khủng hoảng giáo dục toàn cầu do đại dịch Covid-19

Thứ Bảy, 19-03-2022 07:56

Việc đóng cửa trường học trong đại dịch Covid-19 đã tước đi cơ hội học tập của hàng trăm triệu trẻ em toàn cầu, gây tổn hại đến các cơ hội việc làm và sinh kế trong tương lai của các em. Thời điểm thế giới đánh dấu 2 năm kể từ ngày Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu, nhiều trẻ em có nguy cơ không bao giờ được quay lại lớp học.

Ảnh hưởng đối với trẻ em trong cuộc khủng hoảng giáo dục toàn cầu do đại dịch Covid-19 -0
 
Ảnh hưởng đối với trẻ em trong cuộc khủng hoảng giáo dục toàn cầu do đại dịch Covid-19 -0
 
Ảnh hưởng đối với trẻ em trong cuộc khủng hoảng giáo dục toàn cầu do đại dịch Covid-19 -0
 
TRUNG HƯNG