Điện Biên thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý 5 sở, ngành

Thứ Tư, 12-01-2022, 11:18
Cán bộ xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên thường xuyên xuống cơ sở nắm tâm tư, nguyện vọng người dân.

Nhằm phát hiện, lựa chọn, bổ nhiệm người thực sự có năng lực lãnh đạo, quản lý có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp, có phẩm chất chính trị, đạo đức, đáp ứng yêu cầu vị trí cần bổ nhiệm; đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong công tác cán bộ, Điện Biên sẽ tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý 5 sở, ngành.

Các chức danh lãnh đạo, quản lý 5 sở, ngành được tổ chức thi tuyển gồm: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phó Chánh Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Thời gian tổ chức thi tuyển được tổ chức cuối tháng 2 và đầu tháng 3/2022.

Theo đó, với các ứng viên đăng ký dự thi đủ điều kiện sẽ phải thi kiến thức chung (vòng 1, thời gian 180 phút), sau đó những ứng viên có kết quả thi kiến thức chung từ 50 điểm trở lên tiếp tục thi thuyết trình, bảo vệ Đề án (vòng 2). Người có điểm bình quân (thi vòng 2) đạt từ 50 điểm trở lên và cao nhất trong số những người dự tuyển thì sẽ được lựa chọn để bổ nhiệm.

Trường hợp có nhiều người có kết quả điểm thi cao nhất bằng nhau thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định theo thứ tự ưu tiên: (1) là nữ (đối với đơn vị chưa có lãnh đạo là nữ); (2) cán bộ người dân tộc thiểu số; (3) người đang giữ chức vụ cao hơn; (4) nếu cùng giữ chức vụ tương đương thì ưu tiên người có thời gian giữ chức vụ lâu hơn. Nếu vì lý do khách quan không bổ nhiệm được người có số điểm cao nhất thì ứng viên có điểm cao nhất liền kề là người được lựa chọn.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên là cơ quan được giao kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển; chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ của nhân sự dự tuyển.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Điện Biên tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành tỉnh. Việc tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý lần này là bước đột phá quan trọng trong công tác bổ nhiệm cán bộ tại tỉnh Điện Biên.

Qua thi tuyển, Điện Biên sẽ lựa chọn cán bộ trẻ, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số được đào tạo cơ bản; đồng thời tránh tình trạng cán bộ sau khi được bổ nhiệm chưa tự giác nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực công tác dẫn đến công việc trì trệ, thiếu chủ động, linh hoạt trong nghiên cứu, tham mưu, tổ chức thực hiện công việc.

Tin, ảnh: LÊ LAN