[Ảnh] Cận cảnh Không quân Việt Nam bay hợp luyện đội hình tại Điện Biên

Ngày 24/4, các Sư đoàn 370, 371, 372 thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân tiến hành chuyến bay hợp luyện đội hình đầu tiên để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
[Ảnh] Cận cảnh Không quân Việt Nam bay hợp luyện đội hình tại Điện Biên ảnh 1

Họp quán triệt trước khi thực hiện bay. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

[Ảnh] Cận cảnh Không quân Việt Nam bay hợp luyện đội hình tại Điện Biên ảnh 2

Các phi công thực hiện chuyến bay tại Sân bay Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

[Ảnh] Cận cảnh Không quân Việt Nam bay hợp luyện đội hình tại Điện Biên ảnh 3

Các trực thăng của Không quân Việt Nam hợp luyện đội hình bay tại Sân bay Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

[Ảnh] Cận cảnh Không quân Việt Nam bay hợp luyện đội hình tại Điện Biên ảnh 4

Trực thăng của Không quân Việt Nam bay hợp luyện tại Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

[Ảnh] Cận cảnh Không quân Việt Nam bay hợp luyện đội hình tại Điện Biên ảnh 5

Trực thăng của Không quân Việt Nam bay hợp luyện tại Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

[Ảnh] Cận cảnh Không quân Việt Nam bay hợp luyện đội hình tại Điện Biên ảnh 6

Trực thăng của Không quân Việt Nam bay hợp luyện tại Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

[Ảnh] Cận cảnh Không quân Việt Nam bay hợp luyện đội hình tại Điện Biên ảnh 7

Trực thăng của Không quân Việt Nam bay hợp luyện tại Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

[Ảnh] Cận cảnh Không quân Việt Nam bay hợp luyện đội hình tại Điện Biên ảnh 8

Kiểm tra kỹ thuật máy bay sau mỗi chuyến bay. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

[Ảnh] Cận cảnh Không quân Việt Nam bay hợp luyện đội hình tại Điện Biên ảnh 9

Kiểm tra kỹ thuật máy bay sau mỗi chuyến bay. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

[Ảnh] Cận cảnh Không quân Việt Nam bay hợp luyện đội hình tại Điện Biên ảnh 10

Kiểm tra kỹ thuật máy bay sau mỗi chuyến bay. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

[Ảnh] Cận cảnh Không quân Việt Nam bay hợp luyện đội hình tại Điện Biên ảnh 11

Kiểm tra kỹ thuật máy bay sau mỗi chuyến bay. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

[Ảnh] Cận cảnh Không quân Việt Nam bay hợp luyện đội hình tại Điện Biên ảnh 12

Kiểm tra kỹ thuật máy bay sau mỗi chuyến bay. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)