Cán bộ xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên thường xuyên xuống cơ sở nắm tâm tư, nguyện vọng người dân.

Điện Biên thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý 5 sở, ngành

Nhằm phát hiện, lựa chọn, bổ nhiệm người thực sự có năng lực lãnh đạo, quản lý có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp, có phẩm chất chính trị, đạo đức, đáp ứng yêu cầu vị trí cần bổ nhiệm; đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong công tác cán bộ, Điện Biên sẽ tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý 5 sở, ngành.