Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19 kết thúc thành công

Thứ Hai, 26-10-2020, 14:32
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Ngày 26-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 kết thúc thành công. 

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu tổng quát: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững.

Tiếp tục thực hiện các khâu đột phá Trung ương đề ra, đồng thời đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá: Thực hiện quy hoạch tỉnh; tập trung thu hút đầu tư phù hợp quy hoạch; ưu tiên dự án quy mô lớn, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ số, đóng góp tích cực cho tăng trưởng và ngân sách Nhà nước. Tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, thương mại dịch vụ và đô thị, phát triển hạ tầng số, ưu tiên hạ tầng giao thông và các địa bàn trọng điểm để tạo động lực phát triển. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, tăng cường công tác đào tạo, đánh giá, sử dụng thông qua việc đẩy mạnh luân chuyển giữa các cấp, các ngành; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có uy tín, năng lực nổi trội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19 kết thúc thành công -0
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Phấn đấu giai đoạn 2020-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân năm năm 7,5-8%/ năm. Đến năm 2025: GRDP bình quân đầu người 130 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp, thủy sản 6%; công nghiệp - xây dựng 66%; thương mại, dịch vụ 28%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 21.500 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 8,5 tỷ USD. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%. Có 55-60 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 25-30 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có ít nhất 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu...

Đến năm 2030: Xây dựng Hưng Yên giàu, đẹp, văn minh, có công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước; GRDP bình quân đầu người trong nhóm dẫn đầu cả nước,đạt hơn 8.500 USD/người; nền kinh tế số chiếm trên 30% GRDP; có các khu đô thị lớn, nông thôn mới kiểu mẫu; nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao, an toàn và bền vững; cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Để hoàn thành mục tiêu, Đại hội đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, gắn trách nhiệm người đứng đầu; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân. Xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kinh tế phát triển nhanh với công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với ổn định xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Tập trung mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là giao thông; thu hút đầu tư phát triển mạnh công nghiệp. Phát triển nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao, an toàn và bền vững, nông dân khá giả, nông thôn văn minh. Phát triển đồng bộ thương mại, dịch vụ và du lịch thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, chăm lo sức khỏe cộng đồng, giáo dục và đào tạo, đời sống văn hóa tinh thần, an sinh xã hội được bảo đảm, tạo việc làm tăng thu nhập, góp phần giữ ổn định xã hội…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 52 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy 15 đồng chí; Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy 11 đồng chí.

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên T.Ư Đảng tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020-2025. Đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gồm 20 đồng chí và hai đại biểu dự khuyết.

PHẠM HÀ