Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri ở Nghệ An

Thứ Sáu, 13-05-2022, 20:25
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri tại huyện Hưng Nguyên.

Ngày 13/5, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri tại các xã: Hưng Phúc, Hưng Thịnh và Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên và các phường: Hưng Phúc, Lê Mao, Hưng Bình, thành phố Vinh (Nghệ An). Đây là Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, cử tri đã đề cập đến nhiều nội dung kiến nghị với Quốc hội, Trung ương, tỉnh và một số vấn đề trên địa bàn. Trong đó có nhiều nội dung tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Nhiều ý kiến cử tri đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; đề nghị Quốc hội sớm sửa đổi Luật Đất đai hiện hành để khắc phục, hạn chế những tiêu cực về đất đai hiện nay, bày tỏ quan tâm đặc biệt đến môn Lịch sử nên là môn học bắt buộc… cùng một số vấn đề liên quan khác.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến trao đổi với cử tri năm thành công lớn của nước ta trong thời gian qua là: kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; phục hồi phát triển kinh tế-xã hội đạt kết quả rất tốt; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục đạt kết quả rất tốt, nhiều vụ án tham nhũng lớn, tiêu cực đã được đưa ra truy tố, xét xử theo tinh thần không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm; đảm bảo tính nghiêm minh cao, đồng thời rất nhân văn.

Cùng với đó, công tác  đối nội, đối ngoại của nước ta đạt kết quả rất tốt; niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, vào chế độ chính trị của nước ta không ngừng được củng cố và tăng cường.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri ở Nghệ An -0
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trả lời, làm rõ một số nội dung cử tri kiến nghị. (Ảnh: Thành Duy)

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng trao đổi về kết quả của Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII; qua đó khẳng định nhiều nội dung các cử tri quan tâm đã được Trung ương Đảng bàn bạc thấu đáo và sẽ giải quyết trong thời gian tới. Trong đó, Trung ương đã bàn ra nghị quyết về chủ trương, chính sách về đất đai thay thế cho Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.

Trên cơ sở đó, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng sẽ sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 với định hướng mong muốn là phát huy những mặt tốt để có nguồn lực xây dựng, phát triển đất nước; đồng thời khắc phục những yếu kém và quan trọng hơn là quản lý chặt chẽ hơn không để tài nguyên đất đai bị thất thoát và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đất đai.

Quốc hội sẽ tiến hành khẩn trương sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013 một cách tích cực, thận trọng, lắng nghe nhiều ý kiến, đặc biệt là lấy ý kiến của nhân dân ở những nội dung quan trọng và lấy ý kiến phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri ở Nghệ An -0
 Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử trị tại thành phố Vinh.

Trung ương cũng đã bàn về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, theo đó thống nhất chủ trương phát triển theo hướng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh"; đồng thời bàn và thống nhất chủ trương nâng cao hoạt động kinh tế tập thể, để kinh tế tập thể cùng kinh tế Nhà nước trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân. 

Đối với nội dung về môn Lịch sử ở bậc Trung học phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có kiến nghị chính thức bằng văn bản tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV sắp tới, theo đó sẽ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đánh giá một cách khách quan, toàn diện. Quan điểm của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là đưa môn Lịch sử thành môn học bắt buộc, không thể là môn tự chọn…

THÀNH CHÂU