Ban Bí thư bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Thứ Sáu, 28-01-2022, 17:53

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, chủ trì. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố Quyết định số 444-QĐNS/TW ngày 27/1/2022 của Ban Bí thư, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Yên, Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc, Ban Nội chính Trung ương, giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Đồng chí Phan Đình Trạc tiến hành trao Quyết định, phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Văn Yên, tân Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Đồng chí Phan Đình Trạc khẳng định, việc Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Yên giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương có ý nghĩa quan trọng, trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; đề nghị đồng chí Nguyễn Văn Yên trong vị trí công tác, nhiệm vụ mới, trách nhiệm cao hơn, tiếp tục phát huy thành tích, ưu điểm của mình thời gian qua, để phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, không phụ lòng tin của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cán bộ, nhân viên Ban Nội chính Trung ương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Văn Yên bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được Ban Bí thư quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đồng thời khẳng định quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt trên mặt trận phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

LÊ MẬU LÂM