Ảnh lễ tang trọng thể nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Chủ Nhật, 21-02-2021, 09:37
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.

Sáng 21-2, tại Hội trường UBND tỉnh Bến Tre, lễ tang ông Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng, đã diễn ra theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Lễ tang trọng thể nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng -0
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. 
Lễ tang trọng thể nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng -0
Lễ tang trọng thể nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng -0
Đoàn đại biểu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.  
Lễ tang trọng thể nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng -0
Đoàn đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. 
Lễ tang trọng thể nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng -0
 Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn dẫn đầu viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. 
Theo TTXVN