Chính thức giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp

Thứ Hai, 03-08-2020, 16:15
(Ảnh minh họa: TTXVN)

Theo Điều 3 của Nghị quyết số 116/2020/QH14 (Nghị quyết 116) về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác, hôm nay (3-8), Nghị quyết 116 sẽ chính thức có hiệu lực.

Ngày 19-6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 116/2020/QH14 giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 với 442/446 đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết đồng ý.

Theo Nghị quyết, Quốc hội giảm 30% thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

Đối tượng được giảm thuế trong Nghi quyết gồm: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập.

Dự kiến việc thực hiện giảm thuế nêu trên sẽ giảm thu ngân sách nhà nước của năm 2020 khoảng 22.440 tỷ đồng 

 

GIANG VI