Tiến độ thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới

NDO - Tiếp tục triển khai theo hình thức cuốn chiếu, tới năm học 2022-2023, Chương trình giáo dục phổ thông mới (Chương trình giáo dục phổ thông 2018) lần đầu tiên thực hiện với khối lớp 3 ở bậc tiểu học, khối lớp 7 ở bậc trung học cơ sở và khối lớp 10 bậc trung học phổ thông.
Tiến độ thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới
Tiến độ thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới ảnh 1