Toàn cảnh Hội thảo khoa học quốc gia về chống chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Toàn cảnh Hội thảo khoa học quốc gia về chống chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng 12/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Duy Linh)

Siết chặt kỷ cương trong xây dựng pháp luật, trong giám sát, phản biện quá trình lập pháp và thực thi pháp luật (*)

Sáng 3/11, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc khai thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng khai mạc hội nghị. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Quang cảnh hội nghị tại hội trường Diên Hồng.

Hoàn thiện pháp luật vì lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp và lợi ích quốc gia - dân tộc

Sáng 3/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp các cơ quan tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc khai thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì Hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Trọng tâm của xây dựng pháp luật là bảo đảm quyền lợi nhân dân

Sáng nay, 3/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV.