Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế

NDO - Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 1.200 điểm cầu trên cả nước tổng kết, đánh giá các hoạt động chuyển đổi số năm 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024 của ngành y tế được tổ chức ngày 10/4.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị.

Thông điệp của Hội nghị là: “Kết nối- Chia sẻ- Đồng hành” thể hiện sự quyết tâm trong công tác chuyển đổi số y tế, giúp gia tăng lợi ích cho người dân trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh chóng, kịp thời.

Tại Hội nghị quý vị đại biểu đã nghe các chuyên gia, các báo cáo về các nội dung: Kết quả triển khai đề án 06 trong ngành y tế; Tăng cường phân cấp trong quản lý đầu tư cho chuyển đổi số y tế; Kế hoạch bước đầu hình thành kho dữ liệu của ngành y tế và kết nối chia sẻ với các đơn vị, địa phương; Phần mềm HIS mã nguồn mở - giải pháp thúc đẩy sáng tạo trong công nghệ thông tin y tế; Kết quả triển khai hoạt động chuyển đổi số y tế tại một số đơn vị…

Một trong những nội dung quan trọng tại hội nghị là đánh giá kết quả triển khai nền tảng số y tế; ý nghĩa, thông điệp phát triển các nền tảng đến người dân, các cơ sở y tế và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin; các nhiệm vụ về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng đáp ứng yêu cầu trong công tác chuyển đổi số y tế.

Bộ Y tế cũng báo cáo Kế hoạch xây dựng và cung cấp dữ liệu mở giai đoạn 2024-2025; đánh giá sơ kết kết quả thực hiện Nghị quyết số 157-NQ/BCSĐ ngày 3/2/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Y tế về chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế ảnh 2

Quang cảnh hội nghị.

Bộ Y tế cũng báo cáo xây dựng Trung tâm Dữ liệu y tế hiện đại, có quy mô đảm bảo việc triển khai các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu và các hệ thống liên quan phục vụ công tác quản lý chỉ đạo điều hành của Bộ; đảm bảo phương án dự phòng đối với các dữ liệu quan trọng của ngành y tế; kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành y tế với trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

Mặt khác đẩy mạnh triển khai các nền tảng số y tế, trong đó tập trung thúc đẩy triển khai Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; Nền tảng quản lý tiêm chủng; Nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử và Nền tảng quản lý trạm y tế xã.

Trong tương lai gần, Bộ Y tế sẽ phát triển dữ liệu số quốc gia tạo nền tảng cho triển khai Chính phủ số, bảo đảm cung cấp dữ liệu số cho các dịch vụ công trực tuyến, chia sẻ dữ liệu thông suốt giữa các cơ quan nhà nước, cung cấp các bộ dữ liệu mở có chất lượng và giá trị khai thác cao theo quy định của pháp luật để triển khai Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Tạo lập kho dữ liệu số ngành y tế đáp ứng các yêu cầu về kết nối, chia sẻ tài nguyên thông tin và dữ liệu…

Bộ Y tế cũng chỉ đạo thực hiện các giải pháp, phương án kỹ thuật phát triển hạ tầng số y tế của địa phương; xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành (khám, chữa bệnh, y tế dự phòng, nhân lực, thiết bị y tế, dược) phù hợp định hướng phân cấp quản lý từ trung ương đến địa phương để phát triển và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, ứng dụng các công nghệ số để khai thác dữ liệu hiệu quả phục vụ chuyển đổi số y tế.

Lấy người dân là làm trung tâm, lấy nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử là cốt lõi để tập trung số hóa dữ liệu sức khỏe của người dân trên cơ sở thúc đẩy triển khai bệnh án điện tử, hình ảnh số y khoa, các ứng dụng phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc và cung cấp, chia sẻ dữ liệu cho các nền tảng số y tế nhằm phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế.

Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế ảnh 3

Các báo cáo viên trình bày tại hội nghị.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu và là một yêu cầu bắt buộc giúp các quốc gia tăng cường phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy sự tiến bộ xã hội và sự thịnh vượng mỗi quốc gia.

Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ trong quá trình tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Lĩnh vực y tế cũng không nằm ngoài xu hướng chung đó và quá trình chuyển đổi số y tế là một yêu cầu mang tính tất yếu đồng thời cũng là động lực cho sự phát triển của ngành y tế trong thời kỳ mới.

Người đứng đầu ngành y tế cho biết, nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế trong chuyển đổi số thời gian tới là tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế; rà soát, sửa đổi, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, thúc đẩy chuyển đổi số y tế.

Bên cạnh đó, thúc đẩy xây dựng hạ tầng Trung tâm dữ liệu y tế; xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ khai phá dữ liệu y tế tiến tới hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế nhằm thực hiện Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030.

Ngành y tế cũng sẽ tập trung triển khai các hệ thống thông tin nền tảng. Bao gồm: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Y tế; Hệ thống thông tin thực hiện Cơ chế một cửa Quốc gia Bộ Y tế; xây dựng Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (thực hiện Điều 112 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023); xây dựng các nền tảng số y tế (Hồ sơ sức khỏe điện tử, y tế từ xa, tiêm chủng, trạm y tế xã) nhằm thúc đẩy việc số hóa thông tin chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, thông tin khám bệnh, chữa bệnh để hình thành kho dữ liệu quốc gia về y tế, phục vụ chuyển đổi số ngành y tế.