Thừa Thiên Huế khắc phục sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức

NDO - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có báo cáo gửi Bộ Nội vụ, Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết đã khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48 KL/TƯ ngày 24/6/2019, kết luận số 71 KL/TƯ ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/56/2020 của Bộ Nội vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
0:00 / 0:00
0:00
Qua rà soát công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức cấp huyện trở lên, tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện có 91 trường hợp chưa bảo đảm quy trình. (Ảnh minh họa)
Qua rà soát công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức cấp huyện trở lên, tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện có 91 trường hợp chưa bảo đảm quy trình. (Ảnh minh họa)

Theo đó, qua rà soát những người dưới 57 đối với nam, 55 đối với nữ được tuyển dụng, tiếp nhận, điều động công chức ở cấp huyện trở lên từ ngày 1/12/1998 đến nay, bước đầu tỉnh Thừa Thiên Huế xác định, có 91 trường hợp chưa bảo đảm quy trình, thủ tục. Cụ thể số cán bộ này được tuyển dụng, bổ nhiệm vào các vị trí chuyên viên, lãnh đạo cấp phòng, sở, ngành, địa phương khi chưa trải qua thi tuyển công chức.

Căn cứ dự thảo biên bản làm việc ngày 8/7/2022 của Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ về việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét duyệt cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48 KL/TƯ ngày 26/4/2019; Kết luận số 71 KL/TƯ ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và hướng dẫn số 2965 HD-BNV ngày 16/5/2020 của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn từ ngày 1/12/1998 đến 31/5/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập hội đồng kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ. Đồng thời tổ chức sát hạch kiến thức chung thông qua hai hình thức kiểm tra trắc nghiệm và vấn đáp. Kết quả 91/91 người dự kiểm tra, sát hạch đều đạt điểm trắc nghiệm và vấn đáp từ 50 điểm trở lên.

Sau khi ra quyết định công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có các văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát toàn bộ đội ngũ công chức trên địa bàn tỉnh để phát hiện, khắc phục triệt để những trường hợp có sai phạm, hoàn thành dứt điểm trong tháng 8/2022.