Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động Chương trình đăng ký hiến tặng mô, tạng

Ngày 19/5, tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ phát động phong trào "Đăng ký hiến tặng mô, tạng cứu người - Cho đi là còn mãi"; cùng các đại biểu đăng ký hiến mô tạng. Đây là sự kiện có ý nghĩa nhân văn, sâu sắc nhằm thay đổi nhận thức của xã hội về hiến mô, tạng, thắp lên ngọn lửa nhân ái và nhân rộng thêm những hành động cao quý, góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh.