Thí sinh lưu ý tìm hiểu kỹ thông tin khi đăng ký xét tuyển đại học

NDO -

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh khi đăng ký xét tuyển đại học cần tìm hiểu kỹ các thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo, và thực hiện các quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình… để thực hiện chính xác, bảo đảm quyền lợi khi xét tuyển.

Ảnh: THUỶ NGUYÊN
Ảnh: THUỶ NGUYÊN

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi tiến hành đăng ký xét tuyển đại học, thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo trên đề án tuyển sinh của cơ sở đào tạo và thực hiện các quy định của cơ sở đào tạo về điều kiện, hồ sơ, quy trình, thời gian dự tuyển. Thí sinh không đăng ký nguyện vọng vào những ngành, chương trình đào tạo hay phương thức tuyển sinh mà không đủ điều kiện.

 Các em cũng cần lưu ý khai báo đầy đủ và bảo đảm tính chính xác của tất cả thông tin đăng ký dự tuyển, đặc biệt thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên (nếu có).

“Thí sinh tìm hiểu kỹ tài liệu hướng dẫn và phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng ký xét tuyển; thí sinh chưa rõ các nội dung khai báo, nộp lệ phí xét tuyển có thể liên hệ với cán bộ tại các điểm tiếp nhận hoặc cán bộ của cơ sở đào tạo trực các số điện thoại hỗ trợ công tác tuyển sinh để được hướng dẫn” – Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn.         

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã công bố danh mục phương thức xét tuyển đối với các cơ sở đào tạo.

Thí sinh lưu ý tìm hiểu kỹ thông tin khi đăng ký xét tuyển đại học -0
 Danh mục phương thức xét tuyển năm 2022 (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)