Thành phố Hồ Chí Minh phát động Giải thưởng Sáng tạo lần thứ 3

NDO - Ngày 11/8, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3-năm 2023 với mức tiền thưởng giải nhất 200 triệu đồng, giải nhì 150 triệu đồng và giải ba 100 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh họp báo thông tin về Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3. (Ảnh: Cao Tân)
Quang cảnh họp báo thông tin về Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3. (Ảnh: Cao Tân)

Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh là giải thưởng tiêu biểu do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét và trao tặng 2 năm 1 lần. Giải thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm sáng tạo đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố.

Đồng thời, động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thành phố tham gia hưởng ứng các hoạt động sáng tạo nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội và hội nhập quốc tế, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh trên địa bàn Thành phố.

Giải thưởng sáng tạo được xét, trao tặng cho các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm theo 7 nhóm lĩnh vực gồm: Lĩnh vực phát triển kinh tế (10 giải); lĩnh vực quốc phòng, an ninh (5 giải); lĩnh vực quản lý nhà nước (20 giải); lĩnh vực truyền thông (5 giải); lĩnh vực văn học nghệ thuật (10 giải); lĩnh vực khoa học kỹ thuật (10 giải); lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo (10 giải).

Số lượng giải thưởng tối đa là 70 giải. Dự kiến, Ban tổ chức công bố và trao giải vào ngày 2/9/2023. Các cá nhân, tổ chức có các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm nộp hồ sơ về Ban tổ chức trước ngày 31/3/2023.

Qua 2 lần tổ chức, Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 300 công trình, giải pháp, tác phẩm tham dự. Các công trình đoạt giải đều nhấn mạnh đến tính ứng dụng vào thực tế cuộc sống, mang lại hiệu quả và giá trị thực tiễn, góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách trong xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.