Thành phố Hồ Chí Minh chấn chỉnh công tác thu, chi đầu năm học 2022-2023

NDO - Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định.
0:00 / 0:00
0:00
Giờ ăn bán trú của học sinh Trường tiểu học Phan Đình Phùng, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Giờ ăn bán trú của học sinh Trường tiểu học Phan Đình Phùng, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chiều 6/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức, các quận, huyện; hiệu trưởng các trường trung học phổ thông công lập; các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố về chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi đầu năm học 2022-2023 của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện các công văn về hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các công văn hướng dẫn về thu, sử dụng học phí và thu khác trong đầu năm học; đồng thời, phải xây dựng dự toán các khoản thu khác theo nội dung hướng dẫn chuyên môn của ngành giáo dục và đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục thông báo đầy đủ, công khai các khoản thu bằng văn bản đến phụ huynh, học sinh, sinh viên (nêu rõ nội dung các khoản thu theo quy định, khoản thu theo thỏa thuận và khoản thu hộ-chi hộ); giãn thời gian thực hiện các khoản thu; không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm; đồng thời, thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định.

Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý, kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh do Ban đại diện cha mẹ học sinh quản lý, sử dụng và chỉ phục vụ các hoạt động trực tiếp của Ban đại diện cha mẹ học sinh…

Hiệu trưởng, thủ trưởng đơn vị giáo dục thống nhất với Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể ban đại diện thống nhất ý kiến.

Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng nêu rõ: Thời gian vừa qua, báo chí phản ánh về tình hình thu, chi tại một số trường học trên địa bàn thành phố tạo dư luận không tốt trong xã hội. Nhằm chấn chỉnh tình trạng này, cơ quan quản lý đã có văn bản nhắc nhở, yêu cầu các cơ sở trường học tổ chức và thực hiện các khoản thu, chi theo đúng quy định, tạo niềm tin cho phụ huynh và xã hội.