Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh

NDO -

Ngày 22/6, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh.

Các thành viên của Ban Chỉ đạo về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh.
Các thành viên của Ban Chỉ đạo về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh.

Ban chỉ đạo gồm 15 người. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban. Các đồng chí Phó ban gồm: Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh; Vũ Xuân Diện, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Vũ Quyết Tiến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Thành; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký khẳng định: Những năm qua, Quảng Ninh luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tỉnh Quảng Ninh nhận thức công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn còn nhiều việc phải làm. Vì vậy, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh tuyệt đối tuân thủ và chấp hành sự thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác theo Quy định số 67-QĐ/TW ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư.

Quán triệt sâu sắc, đầy đủ các chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, với trách nhiệm và quyết tâm cao, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh sẽ quyết liệt, nỗ lực hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Trong đó, mỗi đồng chí trong Ban Chỉ đạo sẽ “không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, lối sống; phải có bản lĩnh, có dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh chính trực và đặc biệt, bản thân phải liêm, phải sạch, biết gương mẫu giữ mình, trọng liêm sỉ, không chịu bất kỳ sức ép không trong sáng nào, bất kỳ sự cám dỗ, mua chuộc nào; thực sự công tâm, khách quan, chí công vô tư; thường xuyên, hằng ngày nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, nêu gương toàn diện, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, thượng tôn pháp luật để thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chung.