Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình họp phiên thứ nhất.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình chỉ đạo xử lý một số vụ việc nổi cộm

Sáng 14/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình tổ chức phiên họp lần thứ nhất để thông qua quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của các thành viên và công tác 6 tháng cuối năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp.
Công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Nông.

Đắk Nông thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 6/7, tại Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Nông. Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Đắk Nông làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ra mắt Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang.

Ra mắt Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang

Ngày 6/7, tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa 16, Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang đã công bố Quyết định 1814-QĐ/TU ngày 27/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và ra mắt Ban Chỉ đạo.